Gebruiksmelding brandveilig gebruik gebouwen

Als u een gebouw gebruikt om veel mensen te laten samenkomen, moet dit natuurlijk brandveilig zijn. U verklaart dit door uiterlijk 4 weken voordat u het gebouw in gebruik gaat nemen, bij de gemeente een gebruiksmelding te doen. U kunt dit zowel digitaal als persoonlijk aan de balie in het gemeentehuis doen. Let wel, de gebruiksmelding moet volledig en tijdig zijn, anders kunt u het gebouw niet in gebruik nemen.

Melden

Digitaal

U doet een gebruiksmelding via het Omgevingsloket. Houd de onderstaande gegevens bij de hand, want deze heeft u nodig bij het invullen van een digitaal formulier.

Persoonlijk

Doet u uw gebruiksmelding liever persoonlijk aan de balie? Dat kan, maar maak dan eerst telefonisch een afspraak. Zo weet u zeker dat u de juiste persoon kunt spreken. Ook als de informatie in het Omgevingsloket niet duidelijk is, kunt u telefonisch contact opnemen.

Bel voor een afspraak met de gemeente

Benodigde gegevens

Bij het doen van de melding heeft u de onderstaande gegevens nodig. U kunt dit overzicht ook downloaden

Besluit bouwwerken leefomgeving - Artikel 6.8 (gegevens en bescheiden bij gebruiksmelding)

 1. Een gebruiksmelding wordt ondertekend en bevat de volgende gegevens en bescheiden:
  1. naam en adres van de melder en als van toepassing, van de gemachtigde om te melden;
  2. de dagtekening;
  3. adres, kadastrale aanduiding of ligging van het bouwwerk;
  4. een situatieschets met noordpijl met een schaal die niet kleiner is dan 1:1.000, en per bouwlaag een plattegrondtekening met een schaal die niet kleiner is dan 1:100 bij een gebouw met een brutovloeroppervlakte van minder dan 10.000 m2 en niet kleiner dan 1:200 bij een grotere brutovloeroppervlakte. Op de plattegrondtekening of een bijlage daarvan is aangegeven:
 1. schaalaanduiding;
 2. per bouwlaag: hoogte van de vloer boven meetniveau, gebruiksoppervlakte, maximaal aantal personen;
 3. per ruimte:
   1. vloeroppervlakte;
   2. gebruiksfunctie;
   3. bij ruimten voor meer dan 25 personen, de hoogste bezetting van die ruimte;
   4. opstelling van inventaris en van inrichtingselementen als bedoeld in dit besluit;
 4. met aanduidingen van de plaats van, voor zover deze aanwezig zijn:
   1. brand- en/of rookwerende scheidingsconstructies;
   2. vluchtroutes;
   3. draairichting van deuren als bedoeld in artikel 3.121;
   4. zelfsluitende deuren als bedoeld in artikel 3.123;
   5. sluitwerk van deuren als bedoeld in de artikel3.122 en 6.21;
   6. vluchtroute-aanduidingen;
   7. noodverlichting;
   8. oriëntatieverlichting als bedoeld in artikel 3.103;
   9. brandmeldcentrale en brandmeldpaneel;
   10. brandslanghaspels;
   11. mobiele brandblusapparaten;
   12. droge blusleidingen;
   13. brandweeringang;
   14. sleutelkluis of -buis;
   15. brandweerlift;
 5. gegevens en bescheiden over de aard en de plaats van de brandveiligheidsinstallaties. De aanduidingen zijn conform NEN 1413 voor zover deze norm daarin voorziet; en
 6. bij de toepassing van een gelijkwaardige maatregel bij de regels van afdeling 6.2 en paragraaf 6.5.1 de gegevens en bescheiden waarmee de gelijkwaardigheid aannemelijk wordt gemaakt.
 1. Bij een gebruiksmelding voor tijdelijk of seizoensgebonden gebruik van een bouwwerk wordt door de melder aangegeven voor welke periode of voor welke tijdvakken in een kalenderjaar het gebruik is beoogd.
 1. Een gebruiksmelding kan betrekking hebben op meerdere bouwwerken op hetzelfde terrein of op met elkaar samenhangende terreinen.

Kosten

Het doen van een melding is gratis.

Meer informatie

In paragraaf 6.1.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) kunt u meer lezen over de gebruiksmelding.