Horecabedrijf exploitatievergunning

Als u een horecaonderneming start of overneemt, hebt u een exploitatievergunning horecabedrijf nodig. In de exploitatievergunning staan voorwaarden. Deze hebben te maken met o.a. openbare orde en veiligheid.

Deze voorwaarden staan in artikel 2:28a van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Aanvragen

In een persoonlijk gesprek met de gemeente vraagt u de vergunning aan. Neem voor het inplannen van de afspraak contact op met de gemeente.