Gebruiksmelding besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

Vanaf 1 januari 2018 geldt het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen.

U moet een gebruiksmelding indienen wanneer er op grond van andere wetgeving geen brandveiligheidseisen zijn gesteld.

U doet deze gebruiksmelding minstens 4 weken voordat u gebruik maakt van de tijdelijke verblijfsruimte op een plaats.

Melding indienen

Voor het indienen van de melding vult u het meldingsformulier in.

Formulier brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (PDF, 246 kb)

Het ingevulde formulier kunt u sturen naar loketvergunningen@brunssum.nl. Levert u het liever persoonlijk in? Maak dan telefonisch een afspraak.

Wanneer is een melding verplicht?

Er moet een gebruiksmelding ingediend worden wanneer er een activiteit georganiseerd wordt:

 • op een plaats en daar ook een tijdelijke verblijfsruimte (bouwsel) zoals een feestweide, bijeenkomsttent, tribune, podium plaatst;
 • of een andere constructie aanwezig is en er geen vergunning brandveilig gebruik nodig is;
 • of geen evenementenvergunning met brandveiligheidseisen is verleend en ten minste één van de onderstaande situaties optreedt:
  • in een tijdelijke verblijfsruimte bedrijfsmatig of voor verzorging nachtverblijf biedt aan meer dan 10 personen;
  • in de tijdelijke verblijfsruimte verzorging biedt aan meer dan 10 personen onder 12 jaar of meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen;
  • een tijdelijke verblijfsruimte heeft die is bestemd voor meer dan 150 personen.
 • een melding is ook verplicht in alle gevallen dat u een activiteit op een plaats organiseert en u de brandveiligheid op een andere manier wilt regelen dan door toepassing van de concrete voorschriften in de hoofdstukken 3 tot en met 5 van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen.

Wat heb ik nodig?

Voeg de volgende bijlagen toe bij uw melding:

 • Situatieschets met noordpijl.
 • Plattegrond op schaal of met maatvoering waarop de aanwezige bouwsels groter dan 25 m2 zijn aangegeven.
 • Plattegrond van iedere verblijfsruimte (bv. bijeenkomsttent, tribune) die is bestemd voor meer dan 150 mensen, waarbij de hoogste bezetting van die verblijfsruimte wordt opgegeven. Per verblijfsruimte wordt aangegeven:
  • de voor personen beschikbare oppervlakte;
  • de gebruiksbestemming;
  • de opstelling van inventaris en van de in artikel 5.5 van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen bedoelde inrichtingselementen en indien aanwezig:
   • brand- en rookwerende scheidingsconstructies;
   • vluchtroutes;
   • draairichting van de doorgangen als bedoeld in artikel 4.16;
   • nooduitgangen en vluchtroutes, met aanduiding van de breedte daarvan;
   • vluchtrouteaanduidingen als bedoeld in artikel 4.15;
   • noodverlichting als bedoeld in artikel 4.3;
   • brandblusvoorzieningen als bedoeld in artikel 4:20, en
   • brandweeringang als bedoeld in artikel 4.24.

Wat kost het?

Aan het doen van een melding zijn geen kosten verbonden.

Vragen over deze pagina?

Of heeft u niet gevonden wat u zocht? Neem dan gerust contact met ons op.