Plaatsen van voorwerpen op of aan de weg

In de Algemene plaatselijke verordening (artikel 2.10) staat dat het verboden is om (een deel van) de weg anders te gebruiken dan waarvoor deze bedoeld is: rijden, fietsen en lopen. Met ‘de weg’ wordt o.a. bedoeld: wegen, stoepen, bermen, fietspaden en parkeerplaatsen. De vergunning vraagt u tenminste 3 weken van te voren aan.

Vergunning voor het plaatsen van voorwerpen

Wilt u een voorwerp op of aan de weg plaatsen? Dan heeft u meestal een vergunning nodig. Dit geldt bijvoorbeeld voor het plaatsen van goederen, bouwmaterialen en materieel (zoals containers of hijskranen) op trottoir of op de weg.

Wanneer heeft u geen vergunning nodig?

Indien u goederen, bouwmaterialen of materieel korter dan een week plaatst, heeft u geen vergunning nodig wanneer u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Het mag geen schade toebrengen aan de weg.
  • De voorwerpen mogen niet op de rijbaan worden geplaatst.
  • De voorwerpen mogen geen gevaar voor het gebruik van de weg opleveren.
  • Op het trottoir dient voldoende ruimte over te blijven voor rolstoelgebruikers.

Twijfelt u of u wel of geen vergunning nodig heeft? Neem dan contact op met de gemeente.

Aanvragen

Digitaal

Aanvraagformulier plaatsen van voorwerpen op of aan de weg

Kosten

Het aanvragen van een vergunning voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg kost € 134,45.

Meer informatie

De regels voor een vergunning voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg vindt u in de Algemene plaatselijke verordening .