Evenement organiseren (melding of vergunning)

Wilt u een evenement organiseren? Dan heeft u een vergunning nodig of u bent meldingsplichtig. Bovendien is het goed om zo snel mogelijk de datum bij de gemeente kenbaar te maken, door een vooraankondiging te doen. De vergunning aanvraag of de melding van het evenement en de vooraankondiging van het evenement kunt u direct online doen.

Aanvragen

Digitaal

Voor het indienen van uw melding of het aanvragen van de vergunning gebruikt u de EvenementenAssistent.

Kosten

  • Een meldingsplichtig of A-evenement is gratis.
  • Een B-evenement kost € 121,65
  • Een C-evenement kost € 405,45

Daarnaast kunnen er nog bijkomende kosten zijn voor bijvoorbeeld wegafzettingen, drank- en horecaontheffing of andere vergunningen.

Voorwaarden

Een evenement wordt onderverdeeld in vier categorieën:

  • Meldingsplichtig evenement: een evenement met zeer beperkte impact op de omgeving en geen gevolgen voor het verkeer
  • A-evenement: een evenement met beperkte impact op de omgeving en beperkte gevolgen voor het verkeer
  • B-evenement: een evenement met grote impact op de directe omgeving en/of gevolgen voor het verkeer
  • C-evenement: een evenement met grote impact op de stad en/of regio voor het verkeer

Na het invullen van de evenementenassistent blijkt onder welke categorie uw evenement valt.