Evenement organiseren (melding of vergunning)

Wilt u een evenement organiseren? Dan heeft u een vergunning nodig of u bent meldingsplichtig. Bovendien is het goed om zo snel mogelijk de datum bij de gemeente kenbaar te maken, door een vooraankondiging te doen. De vergunning aanvraag of de melding van het evenement en de vooraankondiging van het evenement kunt u direct online doen. 

De spelregels voor het organiseren kunt u terugvinden in het evenementenbeleid. Het eerste deel betreft het beleidskader en het tweede deel betreft het toetskader met concrete spelregels.

Aanvragen

Het melden van een evenement of het aanvragen van een evenementenvergunning verloopt vanaf 1 januari 2019 via de applicatie EvenementenAssistent. In deze applicatie is het ook mogelijk een vooraankondiging van uw evenement te doen.

Alle gemeenten in de veiligheidsregio Zuid-Limburg gebruiken deze applicatie. Het invullen van de Evenementenassistent zal de eerste keer wennen zijn, maar daar zijn wij ons van bewust. Het gebruik van de Evenementenassistent biedt wel een aantal voordelen. Het formulier is completer. U komt er meer specifieke informatie in kwijt. Er is tevens sprake van uniformiteit, iedere gemeente werkt immers op dezelfde wijze. 

Ook blijft de aanvraag 14 maanden raadpleegbaar. Dit betekent dat, als u een jaarlijks terugkerend evenement organiseert, u het volgende jaar met enkele muisklikken de nieuwe aanvraag kan indienen.

Raadpleeg nu de evenementenassistent

Mocht u vragen hebben bij het invullen van het formulier, bekijk dan even de handleiding. Ook kunt u altijd contact opnemen met de gemeente. Weet ook dat er geen fouten gemaakt kunnen worden bij het invullen, want alles valt achteraf in overleg aan te passen.

Kosten

  • Een meldingsplichtig of A-evenement is gratis.
  • Een B-evenement kost € 134,45
  • Een C-evenement kost € 448,00

Daarnaast kunnen er nog bijkomende kosten zijn voor bijvoorbeeld wegafzettingen, drank- en horecaontheffing of andere vergunningen.

Voorwaarden

Een evenement wordt onderverdeeld in vier categorieën (risicoklassen)::

  • Meldingsplichtig evenement: een evenement met zeer beperkte impact op de omgeving en geen gevolgen voor het verkeer
  • A-evenement: een evenement met beperkte impact op de omgeving en beperkte gevolgen voor het verkeer
  • B-evenement: een evenement met grote impact op de directe omgeving en/of gevolgen voor het verkeer
  • C-evenement: een evenement met grote impact op de stad en/of regio voor het verkeer

Na het invullen van de Evenementenassistent blijkt onder welke categorie uw evenement valt. De gemeente kan na beoordeling van de melding of aanvraag of op advies van de hulpdiensten de categorie aanpassen.