Woningbouw aan Dr. L.Th. Wietenstraat

De gemeente Brunssum wil projectmatige woningbouw realiseren op de voormalige locatie van de gemeentelijke technische dienst (GTD-locatie) aan de Dr. L. Th. Wietenstraat in Treebeek.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de uitgangspunten voor de herontwikkeling van deze locatie vastgesteld (voorjaar 2023). Voor het opstellen van de uitgangspunten is onder andere relevante informatie opgehaald bij omwonenden. Om hier woningen te kunnen bouwen, moet het bestemmingsplan worden aangepast.

Eerstvolgende stap

Op basis van de vastgestelde uitgangspunten is in de zomer van 2023 een aanbestedingsprocedure gestart die moet leiden tot het vinden van een geschikte projectontwikkelaar/aannemer. Deze procedure zal ongeveer een half jaar in beslag nemen. 

Lange adem

De geselecteerde ontwikkelaar moet onder meer een aantal onderzoeken doen (o.a. stikstof, flora- en fauna-onderzoek) op basis waarvan een nieuw bestemmingsplan/omgevingsplan kan worden gemaakt en vastgesteld.  Zo’n nieuw bestemmingsplan/omgevingsplan vergt veel tijd. Naar verwachting zal dit in 2025/2026 rond zijn.

De gemeenteraad zal te zijner tijd dan ook nog het concrete bouwplan moeten goedkeuren. Gedurende dit hele traject zijn er diverse momenten waarop betrokkenen en belangstellenden betrokken worden. Via deze gemeentelijke website (www.brunssum.nl/GTD) houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Knipsel