Woningbouw aan Dr. L.Th. Wietenstraat

De gemeente Brunssum wil projectmatige woningbouw realiseren op de voormalige locatie van de gemeentelijke technische dienst (GTD-locatie) aan de Dr. L. Th. Wietenstraat in Treebeek.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de uitgangspunten voor de herontwikkeling van deze locatie vastgesteld (voorjaar 2023). Voor het opstellen van de uitgangspunten is onder andere relevante informatie opgehaald bij omwonenden.

Om hier woningen te kunnen bouwen, moet het bestemmingsplan worden aangepast.

Start aanbestedingsprocedure

Op basis van de vastgestelde uitgangspunten is in het najaar van 2023 een aanbestedingsprocedure gestart die moet leiden tot het vinden van een geschikte projectontwikkelaar/aannemer. 

Tijdens de eerste stappen van de aanbestedingsprocedure is gebleken dat de gemeente het noodzakelijk vindt nog aanvullend bodemonderzoek te doen. Hierdoor is de aanbestedingsprocedure tijdelijk stilgelegd met enige vertraging als gevolg.

Aanvullend bodemonderzoek

Op een deel van de GTD-locatie is een brandweerpost aanwezig geweest. Wanneer destijds oefeningen zijn gedaan met blusschuim, dan is er een risico dat er PFAS in de grond aanwezig is. Hoewel het risico laag wordt ingeschat, is ervoor gekozen om 100% zekerheid te hebben met betrekking tot de aanwezigheid van deze stof. En daarom laat de gemeente alsnog dit extra onderzoek uitvoeren.
Dit nader onderzoek naar PFAS wordt uitgevoerd in maart 2024.

Daarna zal de aanbestedingsprocedure worden voortgezet. Naar verwachting zal deze in het 2e kwartaal van 2024 worden afgerond.

Lange adem

De geselecteerde ontwikkelaar moet onder meer een aantal onderzoeken doen (o.a. stikstof, flora- en fauna-onderzoek) op basis waarvan een nieuw bestemmingsplan/omgevingsplan kan worden gemaakt en vastgesteld.  Zo’n nieuw bestemmingsplan/omgevingsplan vergt veel tijd. Naar verwachting zal dit in 2025/2026 rond zijn.

De gemeenteraad zal te zijner tijd dan ook nog het concrete bouwplan moeten goedkeuren. Gedurende dit hele traject zijn er diverse momenten waarop betrokkenen en belangstellenden betrokken worden. Via deze website (www.brunssum.nl/GTD) houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Knipsel