Omgevingsvergunning

De vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu zijn samengevoegd in de omgevingsvergunning. Zoals de bouwvergunning, sloopvergunning, milieuvergunning en kapvergunning. U kúnt met de omgevingsvergunning verschillende vergunningen in één keer regelen. U dient in dat geval één aanvraag in voor een complete procedure.

Aanvragen

Digitaal

Via de website van het Omgevingsloket online (OLO).

Persoonlijk

Doet u de aanvraag liever aan de balie? Maak dan eerst telefonisch een afspraak. Ook als de informatie in het Omgevingsloket online (OLO) niet duidelijk is dan kunt u telefonisch contact opnemen.

Bel voor een afspraak met de gemeente

Omgevingsvergunning nodig of niet?

Via het Omgevingsloket (OLO) kunt u een vergunningcheck doen. Zo wordt duidelijk of u een vergunning nodig heeft, een melding moet doen, of geen vergunning nodig heeft.

Boom kappen

Weet u niet zeker of u een kapvergunning nodig heeft voor het kappen van een boom? Neem dan contact met ons op.

Kosten

  • De kosten voor de aanvraag van uw omgevingsvergunning zijn per situatie verschillend. Raadpleeg hiervoor de legesverordening.
  • Deze kosten worden bij de aanvraag in rekening gebracht, ongeacht of de vergunning wordt verleend.

Start- en gereedmelding

Als u start met bouwen dan meldt u dit bij de gemeente via het formulier startmelding (inloggen met DigiD). Ook als u klaar met de bouwwerkzaamheden waarvoor u een startmelding heeft gedaan dan meldt u dit via het formulier gereedmelding (inloggen met DigiD).

Zodra u beide meldingen correct heeft ingediend en er geen verdere beletsels zijn (zoals beschadiging van de openbare weg of groen door uw werkzaamheden) ontvangt u de borg terug die u bij de aanvraag van uw vergunning heeft betaald.

Monument

Woont u in een monument? Neem dan contact op met de gemeente om de mogelijkheden rondom een omgevingsvergunning te bespreken.