Omgevingsvergunning

De vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu zijn samengevoegd in de omgevingsvergunning. Zoals de bouwvergunning, sloopvergunning, milieuvergunning en kapvergunning. U kunt met de omgevingsvergunning verschillende vergunningen in één keer regelen. U dient één aanvraag in voor een complete procedure.

Aanvragen

Digitaal

Via de website van het Omgevingsloket online (OLO).

Persoonlijk

Als informatie in het Omgevingsloket online (OLO) niet duidelijk is neemt u contact op met de gemeente. Maak online een afspraak. Als u een afspraak maakt hoeft u niet te wachten. U kunt tijdens de openingstijden ook zonder afspraak terecht.

Omgevingsvergunning nodig of niet?

Via het Omgevingsloket (OLO) kunt u een vergunningcheck doen. Zo wordt duidelijk of u een vergunning nodig heeft, een melding moet doen, of geen vergunning nodig heeft.

Kosten

  • De kosten voor de aanvraag van uw omgevingsvergunning zijn per situatie verschillend. Raadpleeg hiervoor titel 2 van de tarieventabel in de legesverordening.
  • Deze kosten worden bij de aanvraag in rekening gebracht, ongeacht of de vergunning wordt verleend.

Start- en gereedmelding

Als u start met bouwen dan meldt u dit bij de gemeente via het formulier startmelding (inloggen met DigiD). Ook als u klaar met de bouwwerkzaamheden waarvoor u een startmelding heeft gedaan dan meldt u dit via het formulier gereedmelding (inloggen met DigiD).

Zodra u beide meldingen correct heeft ingediend ontvangt u de borg terug die u bij de aanvraag van uw vergunning heeft betaald.

Monument

Woont u in een monument? Neem dan contact op met de gemeente om de mogelijkheden rondom een omgevingsvergunning te bespreken.