Omgevingsvergunning

De vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu zijn samengevoegd in de omgevingsvergunning. Zoals de bouwvergunning, sloopvergunning, milieuvergunning en kapvergunning. U kúnt met de omgevingsvergunning verschillende vergunningen in één keer regelen. U dient in dat geval één aanvraag in voor een complete procedure.

Aanvragen

Digitaal

Via de website van het Omgevingsloket online (OLO).

Persoonlijk

Doet u de aanvraag liever aan de balie? Maak dan eerst telefonisch een afspraak. Ook als de informatie in het Omgevingsloket online (OLO) niet duidelijk is dan kunt u telefonisch contact opnemen.

Bel voor een afspraak met de gemeente

Omgevingsvergunning nodig of niet?

Via het Omgevingsloket (OLO) kunt u een vergunningcheck doen. Zo wordt duidelijk of u een vergunning nodig heeft, een melding moet doen, of geen vergunning nodig heeft.

Boom kappen

Binnen de gemeente Brunssum geldt de Bomenverordening gemeente Brunssum. In deze verordening is ook een bomenkaart  opgenomen waarop o.a. monumentale en beeldbepalende bomen staan aangegeven.

Weet u niet zeker of u een kapvergunning nodig heeft voor het kappen van een boom? Neem dan contact met ons op.

Kosten

  • De kosten voor de aanvraag van uw omgevingsvergunning zijn per situatie verschillend. Raadpleeg hiervoor de legesverordening.
  • Deze kosten worden bij de aanvraag in rekening gebracht, ongeacht of de vergunning wordt verleend.

Start- en gereedmelding

Als u start met bouwen dan meldt u dit bij de gemeente via het formulier startmelding (inloggen met DigiD). Ook als u klaar met de bouwwerkzaamheden waarvoor u een startmelding heeft gedaan dan meldt u dit via het formulier gereedmelding (inloggen met DigiD).

Zodra u beide meldingen correct heeft ingediend en er geen verdere beletsels zijn (zoals beschadiging van de openbare weg of groen door uw werkzaamheden) ontvangt u de borg terug die u bij de aanvraag van uw vergunning heeft betaald.

Monument

Woont u in een monument? Neem dan contact op met de gemeente om de mogelijkheden rondom een omgevingsvergunning te bespreken.