Omgevingsvergunning

De vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu zijn samengevoegd in de omgevingsvergunning. Zoals de bouwvergunning, sloopvergunning, milieuvergunning en kapvergunning. U kúnt met de omgevingsvergunning verschillende vergunningen in één keer regelen. U dient in dat geval één aanvraag in voor een complete procedure.

Aanvragen

Digitaal

Via de website van het Omgevingsloket

Persoonlijk

Doet u de aanvraag liever aan de balie? Maak dan eerst telefonisch een afspraak. Ook als de informatie in het Omgevingsloket niet duidelijk is dan kunt u telefonisch contact opnemen.

Bel voor een afspraak met de gemeente

Omgevingsvergunning nodig of niet?

Via het Omgevingsloket kunt u een vergunningcheck doen. Zo wordt duidelijk of u een vergunning nodig heeft, een melding moet doen, of geen vergunning nodig heeft.

Boom kappen

Wilt u een boom kappen? Niet iedere boom mag daarom zomaar gekapt worden. Ook niet als deze op uw grond staat. U vindt hier meer informatie, ook over de kosten die aan een vergunning verbonden zijn.

Weet u niet zeker of u een kapvergunning nodig heeft voor het kappen van een boom? Neem dan contact  met ons op.

Start- en gereedmelding

Als u start met bouwen dan meldt u dit bij de gemeente via het formulier startmelding (inloggen met DigiD). Ook als u klaar met de bouwwerkzaamheden waarvoor u een startmelding heeft gedaan dan meldt u dit via het formulier gereedmelding (inloggen met DigiD).

Zodra u beide meldingen correct heeft ingediend en er geen verdere beletsels zijn (zoals beschadiging van de openbare weg of groen door uw werkzaamheden) ontvangt u de borg terug die u bij de aanvraag van uw vergunning heeft betaald.

Monument

Woont u in een monument? Bij het onderhouden en restaureren van uw rijksmonument krijgt u te maken met verschillende wetten en regels. Meestal heeft u een omgevingsvergunning nodig. Lees hier meer.