Omgevingswet

Nieuwe omgevingswet van kracht

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen. Denk hierbij aan regels over bouwen, geluid, bodem, natuur, verkeer, lucht, water, erfgoed en monumenten.