Bouwen

  • Bestemmingsplannen

    In een bestemmingsplan staat precies waarvoor de grond gebruikt mag worden.

  • Bouwen en verbouwen

    Wilt u bouwen, verbouwen, aanbouwen of slopen? Het kan zijn dat u hiervoor een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

  • Tijdelijke verhuur woningen

    Woningeigenaren die een andere woning hebben gekocht of gehuurd en het niet lukt om de oude woning te verkopen kunnen hun woning tijdelijk verhuren.