Verkeer

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op gehandicaptenparkeerplaatsen.

 • Gehandicaptenparkeerplaats

  Bent u in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart als bestuurder en heeft u een auto? Kunt u uw auto niet parkeren op eigen erf, garage of oprit? Dan kunt u een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in de buurt van uw huis aanvragen.

 • Mobiliteitsplan Brunssum 2022-2032

  20 april 2023

  Gemeente Brunssum heeft haar Mobiliteitsplan vastgesteld voor de jaren 2022-2032. Hierin is vastgelegd hoe de gemeente de komende jaren omgaat met mobiliteit in een veranderende omgeving.

 • Parkeernota

  12 september 2023

  Het parkeerbeleid van gemeente Brunssum is uitgewerkt in de Parkeernota Brunssum 2022, als verlengstuk van het Mobiliteitsplan Brunssum 2022 - 2032.

 • Parkeerontheffing blauwe zone

  In Brunssum is géén betaald parkeren. Wel telt de gemeente een aantal parkeerschijfzones (blauwe zones).

 • Plaatsen van voorwerpen op of aan de weg

  Wilt u een voorwerp of voertuig op of aan de weg plaatsen? Dan heeft u meestal een vergunning nodig.

 • Rijontheffing promenadegebied

  Het promenadegebied van Brunssum is een voetgangerszone. Om te voorkomen dat gemotoriseerd verkeer de voetgangerszone betreedt, staan er zakpalen bij de inrit wegen.

 • Uitbreiding laadinfrastructuur Brunssum met 44 laadpalen

  Om bij te dragen aan het terugdringen van de uitstoot van uitlaatgassen, rijden steeds meer mensen een elektrische auto. Uitbreiding van het aantal laadpalen is dan ook noodzakelijk. In Brunssum worden in de periode van 2022 tot 2025 44 nieuwe laadpalen geplaatst.

 • Velocity (elektrisch deelfietssysteem)

  22 mei 2024

  Velocity is het eerste elektrische deelfietssysteem in de (eu)regio, een emissievrije, gezonde en betaalbare manier van vervoer. Ook in Brunssum kunt u op de elektrische deelfiets stappen.

 • Wegwerkzaamheden en -afsluitingen

  Bekijk het overzicht van wegwerkzaamheden en wegafsluitingen in Brunssum.