Vergunning checken en vooroverleg

Wilt u (ver)bouwen, slopen, een boom kappen, een inrit maken of een container op de weg plaatsen?

Vanuit de Vergunningcheck kunt u starten met een eventuele aanvraag of melding. U beantwoordt alle benodigde vragen. U krijgt dan een overzicht waarin u ziet waarvoor u een vergunning nodig hebt, een melding moet doen of een informatieplicht hebt.

Is er iets niet duidelijk of heeft u vragen neem dan gerust contact op met de gemeente Brunssum. 

Verzoek om vooroverleg omgevingsvergunning voor grote(re) plannen

Heeft u een plan om iets te doen in de leefomgeving (hieronder verstaan we de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen)? Bijvoorbeeld een woning bouwen of een appartementencomplex. 
En u wilt weten of uw idee mogelijk is (denk hierbij aan regels over bouwen, geluid, bodem, natuur, verkeer, lucht, water, erfgoed en monumenten)? Of weet u al dat u een omgevingsvergunning nodig hebt? Maar wilt u weten wat er nodig is om een goede aanvraag te doen? 
In beide gevallen adviseren we u om met ons in gesprek te gaan tijdens een vooroverleg. Dan kunnen we gezamenlijk bekijken wat wel en niet mogelijk is. Ook kunnen we bespreken hoe u zorgt voor een goede vergunningsaanvraag. Vaak voorkomt u hierdoor onnodige kosten. En uw aanvraag kan sneller behandeld worden. 

Klein(er) plan?

Wanneer u een kleiner plan heeft, zoals het aanbrengen van enkele zonnepanelen op uw dak of een oprit aanleggen, dan heeft zo’n vooroverleg geen nut (en werkt het zelfs vertragend). Mocht u een vraag hebben over zo’n plan, dan kunt u die vraag uiteraard wel stellen bij de gemeente

Verzoek vooroverleg indienen

Voor de grote(re) plannen kunt u een verzoek om vooroverleg omgevingsvergunning indienen via dit webformulier
Het initiatief wordt besproken op de regietafel. Tijdens de regietafel bespreken verschillende medewerkers van de gemeente of het initiatief haalbaar en wenselijk is. Ook kunnen hieruit tips volgen voor het aanvragen van de omgevingsvergunning.
Bij een ingewikkelder initiatief kan de gemeente andere overheden betrekken bij het vooroverleg. Denk bijvoorbeeld aan brandweer, omgevingsdienst, provincie en het waterschap. Het initiatief wordt dan besproken tijdens een omgevingstafel. 

Let op! Voor het indienen van een verzoek om vooroverleg zijn kosten van toepassing. De kosten zijn te vinden in de legesverordening