Projecten

 • Aardgasvrij wonen in Brunssum

  07 juni 2019

  In 2050 is iedereen in Nederland “van het aardgas af”. Aardgas is een fossiele brandstof. Als je aardgas verbrandt, komt er CO₂ vrij. De uitstoot van CO₂ zorgt voor klimaatverandering en dat willen we tegengaan. Maar liefst 195 landen hebben in 2015 afspraken gemaakt tijdens het Klimaatakkoord in Parijs om minder CO₂ uit te stoten. Ook Nederland wil zich aan de afspraken uit het Klimaatakkoord houden. Als we in 2050 in Nederland een duurzame energievoorziening willen hebben, dan moeten we (ook in Brunssum) aan de slag.

 • Centrum Brunssum

  Het winkelcentrum vormt het hart van Brunssum. Om het winkelhart nu en in de toekomst te laten aansluiten op de behoeften en wensen van inwoners en ondernemers is er gewerkt aan een nieuwe centrumvisie.

 • Op gen Hoes, project Asbest en Energie

  Het Rijk maakte in 2015 bekend dat zij streefde naar een verbod op asbestdaken in 2024. In de wijk ‘Op gen Hoes’ heeft het merendeel van de woningen zo'n dak. Dus gingen Provincie,gemeente en bewoners gezamenlijk al aan de slag.

 • Planmatige aanpak duurzaam Brunssum

  18 mei 2020

  De Rijksoverheid, de Provincie en gemeente werken aan een planmatige aanpak om te komen tot een duurzame wereld én een duurzaam Brunssum.

 • Stimulering energiecoöperaties

  De Parkstad-gemeenten (Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal) gaan inwoners stimuleren een energiecoöperatie te starten. Een energiecoöperatie biedt o.a. de kans om gezamenlijk met mede-inwoners energiebesparingsmaatregelen in te kopen en energie te produceren.

 • Treebeek

  Treebeek is in beweging, dat is duidelijk te zien. De aanpak van de woningen, de nieuwe school, het nieuwe winkelcentrum, het zijn belangrijke investeringen in Treebeek. Ook de omliggende wijken van Brunssum West plukken hier de vruchten van. Voor de komende tijd staat nog een aantal plannen op stapel. Met name de aanpak van het Treebeekplein krijgt nu vorm. Maar ook op het Orionplein gaan we aan de slag.

 • Zonnepanelenproject Parkstad

  De Parkstad-gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal zijn gezamenlijk gestart met een zonnepanelenproject.