Projecten

 • 50 jaar NAVO

  Op 31 mei vieren we 50 jaar NAVO in Brunssum. De dag start met een officiele ceremonie onder toeziend oog van Koning Willem-Alexander en andere hoogwaardigheidsbekleders. 's Middags vindt er in het Vijverpark een familiefeest plaats met activiteiten voor jong en oud.

 • Groene corridor verbindt natuurgebieden

 • Buitenring Parkstad Limburg

  De Buitenring heeft een duidelijk doel: zorgen dat de bereikbaarheid van en binnen de regio Parkstad sterk verbetert. De Buitenring zorgt bovendien voor een goede verbinding met nationale en internationale wegen. Daarbij worden bestaande wegen die door woonkernen leiden, ontlast. Dat verbetert de leefbaarheid en verkeersveiligheid. Bovendien biedt de nieuwe weg volop kansen voor economische en toeristische ontwikkelingen.

 • Zonnepanelenproject Parkstad

  De Parkstad-gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal starten gezamenlijk een zonnepanelenproject.

 • Doorsteek Centrum

  Het project ‘Doorsteek centrum’ is onderdeel van het Masterplan Centrum. In het Masterplan is sprake van een nieuwe inrichting van het centrum op het gebied van wonen en winkelen, onderwijs, zorg en welzijn. Het streven is een nieuw hart van Brunssum te creëren, met woningen en voorzieningen voor ouderen, jongeren en starters en aantrekkelijke, goed toegankelijke winkel- en wandelgebieden.

 • Op gen Hoes, project Asbest en Energie

  Het Rijk heeft in 2015 bekend gemaakt dat zij willen dat in 2024 alle aan de buitenlucht blootstaande asbestdaken in Nederland vervangen zijn. Ook het merendeel van de woningen in de wijk ‘Op gen Hoes’ is voorzien van asbesthoudende dakbedekking.

 • Stadsdeelvisie Zuid-Oost

  De stadsdeelvisie schetst de gemeentelijke visie op de toekomstige ontwikkeling en vernieuwing van Brunssum Zuid-Oost. Deze stadsdeelvisie vormt het integrale beleidskader voor het initiëren en het toetsen van plannen gericht op instandhouding en verbetering van de woon- en leefkwaliteit in Brunssum Zuid-Oost.

Uitgelicht