Projecten

 • Centrum Brunssum

  Het winkelcentrum vormt het hart van Brunssum. Om het winkelhart nu en in de toekomst te laten aansluiten op de behoeften en wensen van inwoners en ondernemers is er gewerkt aan een nieuwe centrumvisie.

 • Treebeek

  Treebeek is in beweging, dat is duidelijk te zien. De aanpak van de woningen, de nieuwe school, het nieuwe winkelcentrum, het zijn belangrijke investeringen in Treebeek. Ook de omliggende wijken van Brunssum West plukken hier de vruchten van.

 • Aardgasvrij wonen in Brunssum

  14 april 2021

  In 2050 is iedereen in Nederland “van het aardgas af”. Aardgas is een fossiele brandstof. Als je aardgas verbrandt, komt er CO₂ vrij. De uitstoot van CO₂ zorgt voor klimaatverandering en dat willen we tegengaan.

 • Op gen Hoes, project Asbest en Energie

  Het Rijk maakte in 2015 bekend dat zij streefde naar een verbod op asbestdaken in 2024. In de wijk ‘Op gen Hoes’ heeft het merendeel van de woningen zo'n dak. Dus gingen Provincie,gemeente en bewoners gezamenlijk al aan de slag.