Projecten

 • Ons Nieuwe Centrum

  Over de toekomst van het centrum van Brunssum is al veel gezegd en bedacht én zelfs ook al uitgevoerd, denk maar eens aan het Lindeplein en het Victoriaplein. Maar met de inzichten van vandaag, is er ook nog werk aan de winkel. En er wórdt gewerkt...

 • Omgevingswet

  Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen. Denk hierbij aan regels over bouwen, geluid, bodem, natuur, verkeer, lucht, water, erfgoed en monumenten.

 • Toekomstvisie

  Eén van de onderdelen van de Omgevingswet is een Omgevingsvisie. In Brunssum pakken we dat breder op dan alleen een visie op toekomstig gebruik van de buitenruimte. Samen met inwoners, ondernemers en alle andere partijen in Brunssum, werken we in 2024 aan een Toekomstvisie voor Brunssum onder de vlag: "Jouw toekomstige Brunssum".

 • Treebeek

  Treebeek is in beweging, dat is duidelijk te zien. De aanpak van de woningen, de nieuwe school, het nieuwe winkelcentrum, het zijn belangrijke investeringen in Treebeek. Ook de omliggende wijken van Brunssum West plukken hier de vruchten van.

 • Zelf bouwen Hof van Oeloven

  12 september 2023

  Heeft u altijd al gedroomd van een eigen huis bouwen? In Brunssum zijn nog enkele bouwkavels te koop voor particuliere zelfbouw van vrijstaande woonhuizen zonder welstandseisen. Samen vormen deze bouwkavels het Hof van Oeloven. De gemeente is eigenaar van de kavels, de verkoop verloopt uitsluitend via een makelaar.

 • OV-Overstapstation Brunssum Centrum

  22 mei 2024

  Brunssum is een belangrijke schakel in het noordoosten van het Openbaar vervoer (OV) netwerk in Parkstad en krijgt een nieuw regionaal knooppunt voor het OV.

 • Woningbouw aan Dr. L.Th. Wietenstraat

  13 maart 2024

  De gemeente Brunssum wil projectmatige woningbouw realiseren op de voormalige locatie van de gemeentelijke technische dienst (GTD-locatie) aan de Dr. L. Th. Wietenstraat in Treebeek.

 • Herinrichting Bodemplein

  07 juni 2024

  De asfaltverharding van het Bodemplein én de verkeerslichten zijn sterk verouderd en moeten dringend vervangen worden. Daarom pakt gemeente Brunssum het Bodemplein aan. De werkzaamheden zijn gepland vanaf 11 maart 2024 t/m 19 juli 2024.

 • Herinrichting Bedrijventerrein Haefland

  15 april 2024

  In 2025 staat de herinrichting van het bedrijventerrein op de planning. Van het bedrijventerrein en de doorgaande weg Haefland maken dagelijks veel mensen gebruik en het is dan ook belangrijk dat de herinrichting ervan voldoet aan de behoeften en wensen van de ondernemers, bewoners en de weggebruikers.

 • Vernieuwing en verduurzaming Schuttersveld

  Schuttersveld is een karakteristieke mijnkolonie in 1920 gebouwd voor mijnwerkers van de mijn Hendrik. De buurt is gebouwd als tuindorp en bestond oorspronkelijk uit 454 huurwoningen. Sinds 2009 maakt Schuttersveld deel uit van het Beschermd Gezicht Mijnkoloniën Brunssum.