Participatie en Omgevingswet

In de Omgevingswet speelt participatie een grote rol want mee kunnen weten, denken en doen is belangrijk.

Door op tijd met elkaar in gesprek te gaan komen verschillende ideeën, kennis en creativiteit bij elkaar. Zo zorgen we gezamenlijk voor meer steun, draagvlak, betere besluiten voor de leefomgeving.

Filmpje 

U heeft een plan! Waar begint u en hoe betrekt u anderen daarbij?

Stel, u heeft een plan. U wilt bijvoorbeeld een nieuwe garage bij uw huis plaatsen, uw woning vergroten of zelfs een hele nieuwe woning bouwen. Of misschien heeft u beroepsmatig een groter plan, zoals het bouwen van een appartementencomplex met zorgfunctie.

Om plannen van de grond te krijgen, is het belangrijk om te weten wie u erbij kunt, of zelfs moet betrekken. Want, waar begint u? Een plan kan groot zijn, maar ook heel klein. Wie u bij uw plan betrekt, is afhankelijk van hoe groot uw plan is. Het kan dus goed zijn dat bij ieder plan anderemensen/partijen worden betrokken.

Hieronder geven we u een participatiehandreiking. Ook kunt u gebruik maken van de checklist die bij deze handreiking hoort. U kunt de handreiking en de checklist ook downloaden.

Participatiehandreiking

 

Wie gaat iets van mijn plan merken?

Bij ieder plan is het belangrijk om voor uzelf na te gaan: wie gaat hier iets van merken en wie heb ik nodig om het te realiseren? Bouwt u een nieuwe garage? Dan kan dat effect hebben op de aangrenzende buren. Denk aan geluid tijdens de bouw of aan schaduw in hun tuin. En, u heeft eventueel de gemeente nodig voor een vergunning.

Bespreek uw plan

Nadat u in kaart heeft gebracht wie er iets van uw plan gaat merken, is het verstandig het gesprek hierover met hen aan te gaan. Zo komt u erachter wat zij ervan vinden. Bovendien kunt u dan eventueel aanpassingen doen aan de hand van hun opmerkingen. Hierdoor wordt het plan beter en heeft u veel minder kans op klachten of bezwaren achteraf. Dat is voor iedereen prettig: uw buren voelen zich gehoord en u kunt verder met uw plan.

Deze handreiking gaat over grote en kleine plannen op verschillende gebieden. Het gaat van het plaatsen van een dakkapel tot en met het bouwen van een appartementencomplex. De gemeente Brunssum werkt zelf ook met deze handreiking.

Mensen betrekken bij uw plan of idee, oftewel: participatie

Wanneer u mensen betrekt bij uw plan, dan noemen wij dat participatie. Anderen ‘participeren’ dan namelijk in het proces om het plan uit te werken. Participatie kan verschillende vormen hebben:

  • mensen laten weten dat u een plan heeft;
  • mensen laten meedenken over uw plan;
  • mensen laten meewerken aan uw plan;
  • mensen laten meebeslissen over uw plan.

Welke vorm van participatie u kiest, is afhankelijk van het formaat en de impact van het plan. Gaat u een oprit vervangen, dan kan het voldoende zijn om dit alleen te laten weten aan uw buren. Maar, wilt u een buurfeest organiseren? Dan is het handig om buren te laten meebeslissen over waar, wanneer en hoe? Bij het voorbeeld van een appartementencomplex met zorgfunctie zijn er nog veel meer betrokkenen die misschien hun mening willen geven.

Ook de gemeente Brunssum wil de mening van anderen over een plan graag weten. De meningen van inwoners maken een plan vaak beter. Inwoners weten namelijk het best welke knelpunten of kansen er kunnen zijn en hoe het plan beter ingevuld kan worden. En wanneer inwoners participeren bij een plan, zijn de keuzes in dat plan voor hen ook beter te begrijpen.

Is participatie altijd verplicht bij plannen van inwoners?

In de gemeente Brunssum wordt het betrekken van buren en/of partijen die belang hebben bij uw plan (participatie) gestimuleerd en aanbevolen, ook als dat niet verplicht is. De praktijk bewijst namelijk dat dit tot betere eindresultaten leidt. In de afweging om vanuit de gemeente medewerking te verlenen aan een plan kan participatie dan ook zeker een rol spelen. Het gesprek aangaan over uw plan kunt u doen op de manier die u het beste lijkt. Ook kunt u hierbij de checklist link naar pagina checklist gebruiken die bij deze handreiking hoort.

Participatie is in een beperkt aantal gevallen wel verplicht. Dit is vastgelegd in het gemeentelijke beleid. Dit is in Brunssum het geval bij plannen die niet passen binnen het omgevingsplan (voorheen het bestemmingsplan).

Soms heeft u een vergunning nodig

Om te bepalen of u voor uw plan een vergunning nodig heeft, kunt u terecht bij de gemeente Brunssum. Vanaf 1 januari 2024 kunt u hiervoor ook een vergunningencheck doen via het Omgevingsloket.

Heeft u inderdaad een vergunning nodig? Dan kunt u bij het aanvragen van de vergunning opschrijven of u participatie heeft toegepast. Oftewel, heeft u met uw buren en andere betrokkenen gesproken over uw plan? Wat waren de reacties en wat heeft u daarmee gedaan? Tijdens de vergunningverlening is dit voor de gemeente Brunssum belangrijk om te weten.

Krijgt u altijd een vergunning als u met omwonenden en andere betrokkenen gesproken heeft over uw plan?

Nee, het is niet zo dat u dan altijd de vergunning krijgt. Dat hangt ook van andere eisen af die verbonden zijn aan de vergunningverlening. Bij het bouwen is dat bijvoorbeeld het Omgevingsplan (voorheen het bestemmingsplan).

Dus, goede participatie helpt, maar is geen garantie voor het krijgen van een vergunning. Bovendien blijven de officiële inspraakprocedures en de mogelijkheid van bezwaar en beroep gewoon bestaan.

Hoe organiseert u dit alles?

De gemeente heeft een checklist gemaakt. Er staan allerlei aandachtspunten in die belangrijk zijn om over na te denken. U kunt de checklist gebruiken om de participatie rondom uw plan te regelen.
De checklist is niet bedoeld als een verplicht stappenplan. U kunt de onderdelen naar eigen inzicht gebruiken.

Vragen over deze pagina?

Of heeft u niet gevonden wat u zocht? Neem dan gerust  contact op met gemeente.