Paspoort, rijbewijs en uittreksels

 • Bewijs van in leven zijn

  Als u een bewijs van in leven zijn nodig heeft dan vraagt u dit aan bij de gemeente.

 • Buitenlands rijbewijs omwisselen

  Als u een rijbewijs heeft dat u buiten Nederland heeft behaald, kunt u dat in bepaalde gevallen omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Ook als u een zogenoemd document van vakbekwaamheid in het buitenland hebt gehaald, is het mogelijk deze voor een Nederlands document om te wisselen.

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  U kunt de gemeente vragen uw persoonsgegevens niet aan bepaalde personen of instanties door te geven. Dat kan voor uzelf en voor kinderen tot 16 jaar. U kunt de geheimhouding van uw persoonsgegevens ook weer stopzetten.

 • Gezondheidsverklaring

  Om te mogen rijden moet u geestelijk en lichamelijk gezond zijn.

 • Identiteitskaart

  Een identiteitskaart aanvragen én ophalen doet u persoonlijk bij de gemeente

 • Legalisatie handtekening

  Met een gelegaliseerde handtekening bewijst u dat uw handtekening echt is.

 • Naamgebruik wijzigen

  U staat met uw geboortenaam (meisjesnaam) geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP). Soms wijzigt uw burgerlijke staat. Bijvoorbeeld door een huwelijk of een scheiding. U kunt dan kiezen met welke achternaam of combinatie van achternamen u aangeschreven wilt worden. Instanties die hun gegevens krijgen van de BRP schrijven u dan aan met de naam die u heeft gekozen.

 • Nederlander worden

  Wilt u Nederlander worden en staat u ingeschreven bij de gemeente?

 • Paspoort

  Een paspoort aanvragen én ophalen doet u persoonlijk bij de gemeente.

 • Rijbewijs

  Een rijbewijs aanvragen én ophalen doet u persoonlijk bij de gemeente.

 • Uittreksel basisregistratie personen (BRP)

  Met een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) laat u zien dat u staat ingeschreven bij de gemeente.

 • Uittreksel Burgerlijke Stand

  Vraag het uittreksel aan bij de gemeente.

 • Veilige Kopie identiteitsbewijs met KopieID-app

  Met de KopieID-app maakt u met uw mobiele telefoon of tablet een veilige kopie van uw identiteitsbewijs (ID-bewijs).

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  In deze verklaring staat dat u geen relevante strafbare feiten op uw naam heeft staan.

 • Vluchtelingenpaspoort

  Bent u erkend als vluchteling, dan kunt u een vluchtelingenpaspoort krijgen. U moet in het bezit zijn van een verblijfsvergunning waaruit uw toelating als vluchteling blijkt. U kunt met het vluchtelingenpaspoort reizen naar alle landen, behalve uw land van herkomst.

 • Vreemdelingenpaspoort

  Heeft u een geldige verblijfsvergunning, maar (nog) niet de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u in sommige gevallen een vreemdelingenpaspoort krijgen. Bijvoorbeeld wanneer u van uw eigen land geen reisdocument krijgt. U kunt met het vreemdelingenpaspoort reizen naar alle landen, behalve uw land van herkomst.