Overige

 • Bibliotheek

  Brunssum heeft een openbare bibliotheek. Deze is gevestigd bij het Romboutscollege. Bibliotheek Brunssum is een gecertificeerde bibliotheek.

 • Sport

  Alle informatie over sport in de gemeente Brunssum op een rij.

 • Stimuleringsregeling Burgerkracht

  Met deze regeling willen we bewoners van Brunssum stimuleren om op eigen kracht en initiatief een bijdrage te leveren aan hun sociale leefomgeving. De ingediende projecten zijn gericht op buren en buurtbewoners die samen een oplossing vinden voor praktische zaken in en om het huis, waarbij gedacht kan worden aan samen koken, samen boodschappen doen, samen sporten en nog veel meer.

 • Verzekering voor vrijwilligers

  De gemeente Brunssum heeft een verzekering afgesloten voor alle vrijwilligers die actief zijn in de gemeente of dat zijn voor een organisatie uit de gemeente.

 • Wijkteams

  Brunssum heeft 5 wijkteams. Deze teams bestaan grotendeels uit inwoners van de verschillende buurten in de wijk. Zij onderhouden contact met de verschillende werkgroepen en themagroepen. Daarnaast heeft het wijkteam als opdracht een belangrijke rol te spelen in de informatiestroom tussen de gemeente en de wijk. Via de wijkteams krijgt het gemeentebestuur signalen over zaken die leven in een bepaalde wijk, uiteenlopend van klachten over de openbare ruimte tot ideeën en impulsen voor nieuwe wijkinitiatieven. Daarnaast kan het gemeentebestuur via de wijkteams draagvlak zoeken voor nieuwe beleidsvoornemens.

 • Zwembad de Bronspot

  De Bronspot is het gemeentelijke binnenzwembad, gelegen in het centrum van Brunssum.

Uitgelicht