Zorg, jeugdhulp en Welzijn

 • Sociale kaart Brunssum

  De digitale Sociale Kaart biedt een overzicht van instellingen op het gebied van welzijn, gezondheidszorg, en maatschappelijke dienstverlening.

 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

  De gemeente Brunssum moet er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

 • Jeugdhulp

  De gemeente is verantwoordelijk voor jeugdzorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

 • Mantelzorg

  Mantelzorgers krijgen ondersteuning via het Steunpunt Mantelzorg.

 • Vrijwilligerswerk

  Brunssum heeft een eigen vrijwilligerscentrale.

 • Gehandicaptenparkeerplaats

  Bent u in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart als bestuurder en heeft u een auto? Kunt u uw auto niet parkeren op eigen erf, garage of oprit? Dan kunt u een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in de buurt van uw huis aanvragen.

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op gehandicaptenparkeerplaatsen.

 • Mantelzorgwaardering 2020

  Gemeente Brunssum wilt haar waardering en erkenning uitspreken voor de belangrijke rol die mantelzorgers vervullen. Bent u zorgvrager (hulpbehoevend) en woonachtig in Brunssum, dan kunt u voor uw mantelzorger de mantelzorgwaardering aanvragen.

 • Stichting Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk (CMWW)

 • Melding verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz)

  21 januari 2020

  In de Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg is opgenomen dat iedereen die zich zorgen maakt dat iemand een gevaar is voor zichzelf of anderen, dit kan melden bij de gemeente. Deze melding moet gedaan worden bij de gemeente waar de persoon met psychische problemen woont.

 • In Brunssum pakken we laaggeletterdheid samen aan!

  02 maart 2020

  Taal is belangrijk. Een goede taalbeheersing zorgt ervoor dat we mee kunnen doen in de maatschappij.
  Helaas zijn er veel mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Zij zijn laaggeletterd en kunnen zich niet goed redden in een maatschappij waarin taal zo belangrijk is.

 • Zelfhulp

  06 april 2020

  Je wilt iets veranderen of verbeteren in je leven, maar hoe? Weet dat er altijd mensen zijn die jou snappen en kunnen helpen.