Zorg, jeugdhulp en Welzijn

 • Sociale kaart Brunssum

  De digitale Sociale Kaart biedt een overzicht van instellingen op het gebied van welzijn, gezondheidszorg, en maatschappelijke dienstverlening.

 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

  De gemeente Brunssum moet er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

 • SamenKracht: structurele en duurzame transformatie in Brunssumse Wmo

  30 augustus 2021

  SamenKracht omvat vijf zorgorganisaties - LEVANTOgroep, Radar, SGL, Cicero Zorggroep, MeanderGroep - in samenwerking met gemeente Brunssum en Welzijnswerk (CMWW). Per 1 januari 2021 wordt deze samenwerking voortgezet in een samenwerkingsverband.

 • Jeugdhulp

  De gemeente is verantwoordelijk voor jeugdzorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

 • Mantelzorg

  Mantelzorgers krijgen ondersteuning via het Steunpunt Mantelzorg.

 • Vrijwilligerswerk

  Brunssum heeft een eigen vrijwilligerscentrale.

 • Gehandicaptenparkeerplaats

  Bent u in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart als bestuurder en heeft u een auto? Kunt u uw auto niet parkeren op eigen erf, garage of oprit? Dan kunt u een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in de buurt van uw huis aanvragen.

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  Met een gehandicaptenparkeerkaart mag u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in Nederland en de meeste Europese landen. U moet zich wel houden aan de lokale parkeerregels.

 • Tegemoetkoming Eigen Zorgbijdrage

  15 september 2023

  Heeft u al drie jaar uw volledige eigen zorgbijdrage betaald? Kijk dan of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming van € 200,-.

 • Mantelzorgwaardering 2024

  Gemeente Brunssum wilt haar waardering en erkenning uitspreken voor de belangrijke rol die mantelzorgers vervullen. Bent u zorgvrager (hulpbehoevend) en woonachtig in Brunssum, dan kunt u voor uw mantelzorger de mantelzorgwaardering aanvragen.

 • Stichting Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk (CMWW)

 • Melding verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz)

  21 januari 2020

  In de Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg is opgenomen dat iedereen die zich zorgen maakt dat iemand een gevaar is voor zichzelf of anderen, dit kan melden bij de gemeente. Deze melding moet gedaan worden bij de gemeente waar de persoon met psychische problemen woont.

 • In Brunssum pakken we laaggeletterdheid samen aan!

  02 maart 2020

  Taal is belangrijk. Een goede taalbeheersing zorgt ervoor dat we mee kunnen doen in de maatschappij.
  Helaas zijn er veel mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Zij zijn laaggeletterd en kunnen zich niet goed redden in een maatschappij waarin taal zo belangrijk is.

 • Zelfhulp

  06 april 2020

  Je wilt iets veranderen of verbeteren in je leven, maar hoe? Weet dat er altijd mensen zijn die jou snappen en kunnen helpen.

 • Adviesrecht schuldenbewind

  Mensen met problematische schulden kunnen worden geholpen met schuldenbewind. Een bewindvoerder beheert dan hun financiën en stabiliseert de situatie. Schuldenbewind is een ingrijpende maatregel. Soms is zo’n ingrijpende maatregel helemaal niet nodig. Gemeenten kunnen mensen met schulden dan ondersteunen met lichtere vormen van hulp.