Subsidies

De gemeente Brunssum telt in totaal 20 subsidieregelingen. De regelingen beschrijven per onderwerp de specifieke kaders. Er zijn 5 regelingen zijn bestemd voor professionele instellingen. De overige regelingen zijn bestemd voor vrijwilligersorganisaties en burgerinitiatieven.

 • Reguliere waarderingssubsidies

  De gemeente Brunssum telt veel organisaties die zich inzetten voor de inwoners van Brunssum. De organisaties dragen bij aan de leefbaarheid, de sociale cohesie, het welzijn, de gezondheid en de burgerkracht in Brunssum. De gemeente subsidieert organisaties die een bijdrage leveren aan de maatschappelijke doelen van de gemeente. Subsidies zijn een belangrijk instrument om maatschappelijke doelen te verwezenlijken.

 • Stimuleringsregeling Burgerkracht

  Met deze regeling willen we bewoners van Brunssum stimuleren om op eigen kracht en initiatief een bijdrage te leveren aan hun sociale leefomgeving. De ingediende projecten zijn gericht op buren en buurtbewoners die samen een oplossing vinden voor praktische zaken in en om het huis, waarbij gedacht kan worden aan samen koken, samen boodschappen doen, samen sporten en nog veel meer.

 • Subsidie voor het afkoppelen van hemelwater

  13 juni 2019

  De gemeente Brunssum doet mee aan de campagne Waterklaar. Waterklaar is een samenwerking tussen de Parkstadgemeenten. Door de klimaatverandering krijgen wij steeds vaker te maken met hevige neerslag.

 • Subsidieregeling voor evenementen

  De gemeente Brunssum wil een bijdrage leveren aan evenementen die voor publiek toegankelijk zijn en die in Brunssum worden georganiseerd. De evenementen waar een subsidie voor wordt gevraagd dragen bij aan het vergroten van sport- en cultuurparticipatie van inwoners en aan de levendigheid en het positieve imago van Brunssum.

 • Subsidieregister 2017 (pdf, 259 kb)

  pdf, 258kB

  Het register van alle subsidies die de gemeente Brunssum in 2017 heeft verleend.