Subsidies

  • Maatschappelijke subsidies

    Veel instellingen, verenigingen en burgers zetten zich in voor de Brunssumse samenleving. De gemeente Brunssum subsidieert activiteiten die bijdragen aan maatschappelijke doelen in Brunssum.

  • Stimuleringsregeling Burgerkracht

    Met deze regeling willen we bewoners van Brunssum stimuleren om op eigen kracht en initiatief een bijdrage te leveren aan hun sociale leefomgeving. De ingediende projecten zijn gericht op buren en buurtbewoners die samen een oplossing vinden voor praktische zaken in en om het huis, waarbij gedacht kan worden aan samen koken, samen boodschappen doen, samen sporten en nog veel meer.

Uitgelicht