Subsidies

De gemeente Brunssum heeft diverse subsidieregelingen.

 • Reguliere waarderingssubsidies

  De gemeente Brunssum telt veel organisaties die zich inzetten voor de inwoners van Brunssum. De organisaties dragen bij aan de leefbaarheid, de sociale cohesie, het welzijn, de gezondheid en de burgerkracht in Brunssum. De gemeente subsidieert organisaties die een bijdrage leveren aan de maatschappelijke doelen van de gemeente. Subsidies zijn een belangrijk instrument om maatschappelijke doelen te verwezenlijken.

 • Speciaal stimuleringsfonds voor podiumkunsten

  03 april 2023

  De gemeente Brunssum heeft een speciaal fonds in het leven geroepen voor podiumkunsten. Het Fonds voor de Podiumkunsten Brunssum stelt voorschotten beschikbaar waarmee voorstellingen kunnen plaatsvinden op de podia van Brunssum.

 • Stimuleringsregeling Burgerkracht en maatschappelijke activiteiten

  De gemeente Brunssum wil inwoners van Brunssum stimuleren om op eigen kracht en initiatief een positieve bijdrage te leveren aan hun sociale leefomgeving.

 • Subsidie voor het afkoppelen van hemelwater

  De gemeente Brunssum doet mee aan de campagne Waterklaar. Waterklaar is een samenwerking tussen de Parkstadgemeenten. Door de klimaatverandering krijgen wij steeds vaker te maken met hevige neerslag.

 • Subsidieregeling voor evenementen

  De gemeente Brunssum wil een bijdrage leveren aan evenementen die voor publiek toegankelijk zijn en die in Brunssum worden georganiseerd. De evenementen waar een subsidie voor wordt gevraagd dragen bij aan het vergroten van sport- en cultuurparticipatie van inwoners en aan de levendigheid en het positieve imago van Brunssum.

 • Subsidieregister 2021

  pdf, 236kB