Afval

Reinigingsdiensten Rd4 verzorgt de inzameling en verwerking van​ grondstoffen en afvalstromen voor de gemeente Brunssum.

Daarnaast beheert Rd4 de grondstoffenparken in deze gemeenten en verzorgen zij de straatreiniging, transport, kringloopactiviteiten en gladheidbestrijding.

Meer informatie

Waarvoor kunt u bij Rd4 terecht?

U kunt bij Rd4 onder andere terecht voor:

 • De afvalkalender
 • Afvalinzameling:
  • Minicontainer
  • Plastic verpakkingen
  • Metaal verpakkingen
  • Drankkartons
  • Ondergrondse containers met pasje
  • Glas, papier en textielcontainers
  • Papier
  • BEST-tas
  • PMD-zakken
 • Grondstoffenpark Brunssum
 • Milieupas
 • Ophaalafspraken