Afval

Reinigingsdiensten Rd4 verzorgt de inzameling en verwerking van​ grondstoffen en afvalstromen voor de gemeente Brunssum.

Daarnaast beheert Rd4 de grondstoffenparken in deze gemeenten en verzorgen zij de straatreiniging, transport, kringloopactiviteiten en gladheidbestrijding.

Meer informatie

Waarvoor kunt u bij Rd4 terecht?

U kunt bij Rd4 onder andere terecht voor:

 • De afvalkalender
 • Afvalinzameling:
  • Minicontainer
  • Plastic verpakkingen
  • Metaal verpakkingen
  • Drankkartons
  • Ondergrondse containers met pasje
  • Glas, papier en textielcontainers
  • Papier
  • BEST-tas
  • PMD-zakken
 • Grondstoffenpark Brunssum
 • Milieupas
 • Ophaalafspraken

Meer weten over afval scheiden

Wilt u weten welk afval in welke zak of bak hoort? Kijk dan op de Afvalscheidingswijzer van Rd4

Onlangs zijn de afspraken over wat er in de PMD zak mag gewijzigd. Hieronder ziet u de meest voorkomende items op de lijst. Voor de volledige lijst kijkt u hier

Rd4 - PMDzak welnietlijst.pdf