Afval

Reinigingsdiensten Rd4 verzorgt de inzameling en verwerking van​ afvalstromen voor de gemeente Brunssum.

Daarnaast beheert RD4 de milieuparken in deze gemeenten en verzorgen zij de straatreiniging, transport, kringloopactiviteiten en gladheidbestrijding.

Meer informatie

Waarvoor kunt u bij RD4 terecht?

U kunt bij RD4 onder andere terecht voor:

 • De afvalkalender
 • Afvalinzameling:
  • Minicontainers
  • Blauwe huisvuilzakken
  • Plastic verpakkingen
  • Metaal verpakkingen
  • Drankkartons
  • Ondergrondse containers met pasje
  • Glas, papier en textielcontainers
  • Papier
  • BEST-tas
  • PMD-zakken
 • Milieupark Brunssum
 • Ophaalafspraken