Register gemeenschappelijke regelingen

In het register zijn de geldende gemeenschappelijke regelingen opgenomen waaraan de gemeente Brunssum deelneemt.

Brunssum werkt met veel gemeenten en andere organisaties samen. In sommige gevallen worden afspraken omtrent deze samenwerking vastgelegd in een gemeenschappelijke regeling. De wet die deze vorm van samenwerking mogelijk maakt en daar eisen aan stelt is de Wet gemeenschappelijke regelingen. Op grond van artikel 27 van die wet houden burgemeester en wethouders een register bij van de regelingen waaraan hun gemeente deelneemt. Het register van gemeenschappelijke regelingen is te raadplegen op www.overheid.nl

Ga naar het register van gemeenschappelijke regelingen