Gemeentelijke onderscheidingen

Kent u iemand die een onderscheiding verdient? U kunt dan een gemeentelijke onderscheiding aanvragen.

De gemeente Brunssum kent drie gemeentelijke onderscheidingen. U kunt deze het hele jaar door aanvragen.

De onderscheidingen

De Erepenning is bedoeld voor mensen die een bijzondere culturele, sportieve of maatschappelijke prestatie hebben geleverd en daarmee een wezenlijke bijdrage hebben geleverd aan de lokale gemeenschapszin.

De Plaquette is een onderscheiding voor mensen die langdurig vrijwilligerstaken voor het verenigingsleven hebben vervuld. Daarbij gaat het niet alleen om de duur van het lidmaatschap van de vereniging (25 jaar of langer) maar ook om de aard en inzet van het vrijwilligerswerk dat duidelijk onderscheidend moet zijn.

Tenslotte is er het Ereburgerschap. Hierbij gaat het om het onderscheiden van mensen die op een zeer uitzonderlijke en onnavolgbare wijze de Brunssumse samenleving hebben gediend. Met het verlenen van het Ereburgerschap eert de gemeente uitzonderlijk talent, uitzonderlijke moed, uitzonderlijke inzet, en/of uitzonderlijke onbaatzuchtigheid.

In de Verordening gemeentelijk onderscheidingen 2022 vindt u meer informatie en aan welke eisen de voorgedragen burger moet voldoen om in aanmerking te komen voor de onderscheiding.

Aanvragen

In Brunssum zetten elke dag talloze mensen zich in voor anderen en voor onze gemeenschap. Dat doen ze vaak belangeloos en meestal bescheiden, achter de schermen. De gemeente vindt het belangrijk dat deze mensen de waardering krijgen die ze verdienen. Maar daarbij hebben we wel uw hulp nodig!

Kent u iemand die een gemeentelijke onderscheiding verdient? U kunt dan hier het aanvraagformulier invullen.

Aanvragen gemeentelijke onderscheiding


Heeft u hierover nog vragen? Neem dan contact op met het bestuurssecretariaat van de gemeente, tel (045) 527 86 07.

Uiteindelijk beslist het college van B&W of de gemeenteraad over de toekenning van een gemeentelijke onderscheiding. Wilt u dat een gemeentelijke onderscheiding bij een bijzondere gelegenheid wordt verleend, bijvoorbeeld bij een jubileum? Hou er dan rekening mee dat een behandeling van een aanvraag 2 tot 3 maanden kan duren.