Gemeentelijke onderscheidingen

De gemeente vindt het belangrijk dat mensen deze blijk van waardering krijgen. Om mensen te kunnen voordragen, is de gemeente echter afhankelijk van suggesties en ideeën van haar inwoners.

U kunt iemand voordragen voor de volgende gemeentelijke onderscheidingen:

  • Erepenning
  • Plaquette
  • Ereburgerschap

In de Verordening gemeentelijk onderscheidingen 2022 vindt u meer informatie en aan welke eisen de voorgedragen burger moet voldoen om in aanmerking te komen voor de onderscheiding.

Hoe draagt u iemand voor?

Twee maanden voorafgaand aan de gewenste datum van uitreiking dient u een gemotiveerd verzoek in te dienen.

Het verzoek dient in ieder geval een opsomming te bevatten van de verschillende soorten activiteiten van betrokkene alsmede de periode waarin betrokkene deze activiteiten heeft verricht.

Het verzoek dient schriftelijk te worden ingediend aan het College van Burgemeester en Wethouders.