Trede 3: Adviseren

Bij de derde trede op de participatieladder krijgt u alle gelegenheid om problemen en oplossingen aan te dragen. Uw inbreng speelt een volwaardige rol bij de ontwikkeling van beleid. De politiek moet goede argumenten hebben om uw adviezen niet op te volgen.

  • Stadsdebat: Een mogelijkheid voor burgers om met elkaar, deskundigen en politici in debat te gaan over een bepaald onderwerp of thema. Doel is één of meer conclusies, die beschouwd moeten worden als een advies aan het bestuur. Dit instrument is bijvoorbeeld ingezet bij de ontwikkeling van de toekomstvisie Brunssum 2025.
  • Adviesorgaan: Dit is een door het college van B en W ingestelde commissie, die het college of de gemeenteraad adviseert over wet- en regelgeving. Voorbeeld is de SMO-raad. De adviezen van een adviesorgaan zijn van groot gewicht. Het college van B en W en de gemeenteraad kunnen er alleen met goede argumenten aan voorbijgaan.