Mandaatbesluit en mandatenregister

Het mandaatbesluit en mandatenregister bevat de bevoegdheden en de gemachtigden van de gemeente Brunssum.

Mandaat is de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan een besluit te nemen. De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders hebben het mandaatbesluit en mandatenregister vastgesteld. Beide kunt u raadplegen op www.overheid.nl.

Ga naar het mandaatbesluit en mandatenregister