Besluitenlijsten

Het college van B&W vergadert iedere dinsdag. De besluiten die het college van B&W in deze vergaderingen neemt, kunt u op deze pagina raadplegen.