Trede 1: Informeren

Op deze trede gaat het erom dat wij als gemeente u op de hoogte stellen van onze plannen. U kunt verduidelijkende vragen stellen, maar er wordt niet om uw mening gevraagd. Bij alle hogere treden is dit wel het geval.

Er zijn verschillende manieren om u te informeren. Enkele voorbeelden:

  • Tentoonstelling: de presentatie spreekt voor zich, een toelichting is niet nodig. Reacties van bezoekers worden niet geregistreerd.
  • Bewonersbijeenkomst: Een bewonersbijeenkomst is een veel gebruikt communicatiemiddel (Overigens kan een bijeenkomst ook worden ingezet om te raadplegen, zie trede 2). De opzet kan verschillen. Bijvoorbeeld: wel of geen centrale opening? Groepsdiscussies? Hoe gebeurt de terugkoppeling?
  • Werkbezoek: Een werkbezoek van ambtenaren of raadsleden is bedoeld om burgers ter plekke te infomeren over plannen. Ook hier kunnen vragen gesteld worden. Een discussie is echter niet aan de orde.