Trede 1: Informeren

Op deze trede gaat het erom dat wij als gemeente u op de hoogte stellen van onze plannen. U kunt verduidelijkende vragen stellen, maar er wordt niet om uw mening gevraagd. Bij alle hogere treden is dit wel het geval.

Er zijn verschillende manieren om u te informeren. Enkele voorbeelden:

  • Tentoonstelling: de presentatie spreekt voor zich, een toelichting is niet nodig. Reacties van bezoekers worden niet geregistreerd.
  • Bewonersbijeenkomst: Een bewonersbijeenkomst is een veel gebruikt communicatiemiddel (Overigens kan een bijeenkomst ook worden ingezet om te raadplegen, zie trede 2). De opzet kan verschillen. Bijvoorbeeld: wel of geen centrale opening? Groepsdiscussies? Hoe gebeurt de terugkoppeling?
  • Werkbezoek: Een werkbezoek van ambtenaren of raadsleden is bedoeld om burgers ter plekke te infomeren over plannen. Ook hier kunnen vragen gesteld worden. Een discussie is echter niet aan de orde.

Uitgelicht