Gemeenteraad

De gemeenteraad is een groep van gekozen volksvertegenwoordigers binnen de gemeente.

 • Vergaderkalender

  De gemeenteraad en commissies vergaderen regelmatig.

 • Samenstelling raad

  In de gemeenteraad zitten 21 raadsleden uit 8 politieke fracties.

 • Contact met de raad

  Contact met inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen is voor de gemeenteraad heel belangrijk. U kunt via diverse manieren in contact komen met de gemeenteraad of met individuele gemeenteraadsleden.

 • Gedragscode

  In deze code zijn de waarden, normen en regels die gelden voor het handelen van de gemeentelijke bestuurders vastgelegd.

 • Rekenkamercommissie Brunssum

  De rekenkamercommissie ondersteunt de gemeenteraad bij haar controlerende taak.

 • Raadscommissies

  De gemeenteraad heeft diverse raadscommissies.

 • Coalitieakkoord

  In het coalitieakkoord leest u wat de gemeenteraad de komende jaren wil bereiken op het gebied van verschillende onderwerpen.

 • Begroting & jaarrekening

  In de begroting werkt de gemeente haar ambities en financiële plannen voor een bepaalde periode uit. In de Jaarrekening legt de gemeente verantwoording af over inkomsten en uitgaven van het afgelopen jaar.

 • Raadsgriffie

  De raadsgriffie ondersteunt en adviseert de gemeenteraad bij de uitvoering van zijn taken en werkzaamheden. De raadsgriffie is het centrale aanspreekpunt voor de gemeenteraad. De raadsgriffie is een onafhankelijk onderdeel van de gemeente Brunssum.

Uitgelicht