Op zoek naar professionele hulp voor verenigingen? De gemeente helpt!

Culturele verenigingen die in deze moeilijke coronatijden op zoek zijn naar professionele hulp, kunnen een beroep doen op financiële ondersteuning door de gemeente Brunssum. Deze ondersteuning kan oplopen tot de helft van de kosten voor advies en coaching.

Het gaat om verenigingen die actief zijn in muziek, zang of podium.

Huis voor de Kunsten

In Limburg kunnen verenigingen voor advies, coaching en ondersteuning terecht, telefonisch of via de mail, bij het Huis voor de Kunsten Limburg. Soms kan een hulpvraag met een eenvoudig advies worden beantwoord. Soms is een coachingtraject nodig met experts. 

De kosten van een hulpvraag kunnen uiteenlopen van enkele honderden euro's bij eenvoudige adviezen, tot soms duizenden euro's bij complexere coachingtrajecten.

Gratis

In deze coronatijd worstelen veel verenigingen met vragen en problemen die te maken hebben met de organisatie, de vrijwilligers en het verdere (voort)bestaan. 
De gemeente Brunssum vindt het belangrijk dat deze verenigingen de juiste professionele hulp kunnen inroepen als dat nodig is. Daarom betaalt de gemeente een deel van de kosten voor het inhuren van advies en ondersteuning door het Huis voor de Kunsten.

Door de bijdrage van de gemeente kan het zijn dat een verenigingen uiteindelijk helemaal niets hoeft te betalen. Want ook het Huis voor de Kunsten heeft een stimuleringsregeling. Het Huis vergoedt maximaal 50% van de coachingkosten.

Om in aanmerking te komen voor deze stimuleringsregeling moeten verenigingen wel lid zijn van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM), van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT), van het Toneelhuis LFA, of van het Verbindend Netwerk Koorzang Limburg (VNK-L). 

Verenigingen die zijn aangesloten bij de LBM of de LBT kunnen, bovenop de bijdrage uit de stimuleringsregeling van het Huis, ook nog een financiële bijdrage van de LBM of LBT krijgen.

Aanvragen

Wilt uw culturele vereniging gebruik maken van de financiële ondersteuning door de gemeente? Neem dan contact op met Lian Strijards, lian.strijards@brunssum.nl

Voor meer informatie over het Huis voor de Kunsten, kijk op www.hklimburg.nl.