Meldingsformulier Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz)

Melding psychische hulp op basis van de Wvggz

Denkt u dat iemand dringend psychische hulp nodig heeft? Meld dit bij de gemeente in het kader van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). De gemeente onderzoekt of er mogelijk verplichte ggz nodig is. Na uw melding neemt iemand van de gemeente contact met u op. U kunt dan uitleggen wat aan de hand is en waarom u zich zorgen maakt.

Acute crisis?

Is er sprake van een acute crisis? Bel dan de huisarts of 112. De hulp wordt dan onmiddellijk ingezet. De burgemeester toetst daarna of het zware middel van verplichte zorg terecht is ingezet; hij neemt een crisismaatregel.