Burgerjaarverslag 2015 gemeente Brunssum

Brunssum ligt in het hart van een regio die 100 jaar geleden een metamorfose onderging, van een kleinschalige agrarische cultuur naar een moderne grootschalige industrie – de mijnbouw. Een metamorfose die binnen een paar jaar z’n beslag kreeg en die onze samenleving ingrijpend en blijvend vormde. Er ontstond een gemeenschap die niet gehinderd werd door tradities, maar die het beste van vele invloeden van buitenaf combineerde. Een gemeenschap van ondernemers en werkers, van doeners die van aanpakken weten, van durvers die altijd naar de volgende horizon kijken.

Die kwaliteiten kwamen van pas toen 50 jaar geleden een eind kwam aan de mijnindustrie – wederom een ontwikkeling die bijna van de ene dag op de andere gestalte kreeg. Aansluitend slaagde deze regio erin zichzelf opnieuw uit te vinden. Onder de naam Parkstad Limburg ging het hier bruisen van ambities. De regio staat sindsdien in de steigers – letterlijk, maar ook figuurlijk. We investeren volop in nieuwe economieën en in toeristisch-recreatieve initiatieven. We bouwen aan moderne infrastructuur. We hebben de ambitie om op het gebied van duurzaamheid en milieu uit te groeien tot de toonaangevende regio van het land.

Die ontwikkelingen zien we ook terug Brunssum. Ook hier bruist het van activiteiten en initiatieven die de economie en infrastructuur vernieuwen en versterken. We zitten midden in een grootschalige opwaardering van ons uitgaanscentrum en winkelgebied. We werken aan een revitalisering van onze bedrijventerreinen. We bouwen aan een Buitenring, een verbindingsweg die een gebied van 50 hectare ontsluit. Een gebied dat daarmee aantrekkelijk wordt voor de vestiging van nieuwe bedrijfsterreinen en van nieuwe toeristisch-recreatieve initiatieven. Zo zijn er vergevorderde plannen voor een groots themapark op de oostflank van Brunssum, Nature Wonder World. Een park dat goed is voor een investering van meer dan een half miljard euro in deze regio. De gevolgen voor de economie en werkgelegenheid zullen enorm zijn. Ze creëren een nieuwe dynamiek die ongekende kansen en mogelijkheden biedt voor tal van ondernemingen, tal van nieuwe initiatieven.

Onze regio zit in de lift. Er gebeuren prachtige dingen. Maar er is ook veel onbenutte kracht. Er liggen veel onbenutte kansen. Ondertussen denderen de ontwikkelingen in onze samenleving razendsnel voort. Wie 20 jaar terug gaat in de tijd, herkent die wereld niet meer.

Waar willen we staan over 10 jaar, als we nog willen meetellen?

Waar moeten we staan over 10 jaar, als we weer toonaangevend willen zijn? 

Wie niet meedoet, kiest voor de achterstand. Dat is niet de keuze die we in Brunssum maken. Brunssum doet mee. In een dubbele versnelling, die recht doet aan de perspectieven op onze toekomst, aan die verre horizon die we voor onszelf hebben geschetst. Hier, in onze stad, heerst een machtig mooi soort opwinding. Het gevoel dat we op een kruispunt van geweldige kansen en mogelijkheden staan – en dat we daarmee het verschil kunnen maken voor onze toekomst.

Brunssum, juli 2016

L.M.C. Winants
Burgemeester van Brunssum

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Inhoudsopgave

1. Brunssum bouwt aan de toekomst

2. Gemeentelijke dienstverlening

3. Burgerparticipatie

4. Openbare orde & veiligheid

5. Brunssum in cijfers & algemene informatie