Burgemeester Wilma van der Rijt

W.J.F. (Wilma) van der Rijt - burgemeester

Gemeente Brunssum

Postbus 250

6440 AG

Tel: (045) 527 86 07

E-mail: wilma.van.der.rijt@brunssum.nl

Afspraak maken met de burgemeester

Burgemeester Wilma van der Rijt_website

Portefeuille

Algemene zaken, APV, Alcoholwet, Bevolking, Burgerlijke stand, Gemeentelijke dienstverlening, Brandweer, Openbare orde en veiligheid, Handhaving en toezicht, Integriteit, Interne zaken, Personeel en organisatie, Naturalisatie, Inburgering, Anti-discriminatie, Regionale samenwerking (incl. Parkstad en IBA) en (inter)nationale zaken inclusief Alsdorf, Voorlichting en communicatie, Wijkportefeuillehouder Zuid.

Nevenwerkzaamheden

Nevenfuncties voortvloeiend uit ambt

Ambtshalve

Bezoldigd ja/nee

GR Stadregio Parkstad
Lid Algemeen Bestuur, Lid Dagelijks Bestuur
Ja Nee
IBA Parkstad 2020 BV            
Aandeelhouder
Ja Nee
GR Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Lid Algemeen Bestuur – Lid Dagelijks Bestuur
Ja Nee
GR Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad
Lid Dagelijks Bestuur
Ja Nee
Lokale driehoek Brunssum-Simpelveld-Voerendaal-Beekdaelen-Landgraaf
Lid
Ja Nee
Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO)
Lid
Ja Nee
Informerend RIEC Overleg (IRO)
Lid
Ja Nee
Weldadige Stichting Jan de Limpens
Bestuurslid
Ja Nee
Schutterij St. Gregorius de Grote
Beschermvrouwe
Ja Nee
Rumpens Mannen Koor 1921
Beschermvrouwe
Ja Nee
Jack Aldewereld Stichting
Lid comité van aanbeveling
Ja Nee
America-Europe Friendship Association
Beschermvrouwe
Ja Nee
Brunssums Partnerschaps comité Alsdorf
Voorzitter
Ja Nee
Carnavalsroad Broenssem
Beschermvrouwe
Ja Nee