Wethouder Jaimy van Dijk (VVD)

J.L.W. (Jaimy) van Dijk - tweede loco-burgemeesterJaimy van Dijk 200x300

Gemeente Brunssum

Postbus 250

6440 AG Brunssum

Tel. secretaresse: (045) 527 86 15.

Afspraak maken met wethouder Van Dijk.

Portefeuille

Financiën, Grondzaken, Eigendommen, Vastgoed, Monumentenbeleid, Jeugdzorg, Jongerenwerk, Masterplan Centrum, Masterplan Treebeek, Rd4 ( NV), Vergunningen (exclusief evenementenvergunningen), Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening (incl. ruimtelijke projecten), Welstand, Wijkportefeuillehouder West.

Nevenwerkzaamheden

Nevenfuncties voortvloeiend uit ambt

Ambtshalve

Bezoldigd ja/nee

GR Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
Lid Algemeen Bestuur
Ja Nee
GR Centrumregeling Verwerving Jeugdhulp Regio Zuid-Limburg 2019 Ja Nee
Bank Nederlandse Gemeenten NV Ja Nee
Enexis BV
(slechts financieel, geen vertegenwoordiging)
Ja Nee
Bestuurscommissies Parkstad Wonen en Herstructurering Ja Nee
Bestuurscommissies Parkstad Ruimte en Mobiliteit Ja  Nee
Rd4
Lid van de Raad van Commissarissen
Ja Nee

 

Nevenfuncties overig

Omvang

Bezoldigd ja/nee

Secretaris bij Stichting Koning Carnaval  2 uur/week Nee
Penningmeester bij Stichting Carnaval-Radio.nl 1,5 uur/week Nee