Wethouder Merle van Leusden (PvdA)

M.Y. (Merle) van Leusden - vierde loco-burgemeesterMerle van Leusden 200x300

Gemeente Brunssum

Postbus 250

6440 AG Brunssum

Tel. secretaresse: (045) 527 85 44.

Afspraak maken met wethouder Van Leusden.

Portefeuille

Armoedebeleid, WOZL, Werkgeversservicepunt, Kernteam: Spil in de wijk, ISD BOL, Betere Buren (Participatiewet), Bibliotheek, GGD, Gezondheidszorg, Duurzaamheid, Palet, Project Oostflank, Schuldhulpverlening, Kredietbank, Wijkgerichte aanpak, Evenementenvergunningen, RESZL (Regionale Energie Strategie Zuid Limburg), (Regionale) energietransitie, Aardgasvrij, Klimaatadaptatie, Circulaire economie, Woonwijzerwinkel, Waterveiligheid, SES (Armoede), Regiogroep Brunssum Schoon (vervanging), Wijkportefeuillehouder Noord.

Nevenwerkzaamheden

Nevenfunctie

Omvang

Bezoldigd ja/nee

Consultant Eiffel 32 uur/week Ja
Secretaris/penningmeester Stichting De Buurtcamping 1 uur/week Nee
Mentor Stem op een vrouw 1 uur/week Nee