Wethouder Merle Brüning (PvdA)

M.Y. (Merle) Brüning - vierde loco-burgemeester

Gemeente Brunssum

Postbus 250

6440 AG Brunssum

Tel. secretaresse: (045) 527 85 44.

Afspraak maken met wethouder Brüning.

Wethouder Merle Brüning_website

Portefeuille

Armoedebeleid, WOZL, WSP, ISD BOL, Betere Buren (Participatiewet), Bibliotheek, Duurzaamheid, Palet, Klimaatadaptatie, Project Oostflank, Schuldhulpverlening, Kredietbank, Wijkgerichte aanpak, Wijkportefeuillehouder Noord.

Nevenwerkzaamheden

Nevenfuncties voortvloeiend uit ambt

Ambtshalve

Bezoldigd ja/nee

GR Kredietbank Limburg
Algemeen en Dagelijks Bestuur
Ja Nee
GR ISDBOL
Algemeen en Dagelijks Bestuur
Ja Nee
GR WOZL
Algemeen en Dagelijks Bestuur
Ja Nee
GR Werkgeversservicepunt Parkstad (WSP)
Algemeen en Dagelijks Bestuur
Ja Nee
Stichting Openbare Bibliotheek
portefeuillehouder
Ja  Nee
Bestuurscommissie Parkstad Duurzaamheid Ja Nee
Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) WoonWijzerWinkel
Lid
Ja Nee
Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) Betere Buren
Lid
Ja Nee

Nevenwerkzaamheden

Nevenfunctie

Omvang

Bezoldigd ja/nee

Secretaris/penningmeester Stichting De Buurtcamping 1 uur/week Nee
Mentor Stem op een vrouw 1 uur/week Nee