Wethouder Merle van Leusden (PvdA)

M.Y. (Merle) van Leusden - vierde loco-burgemeesterMerle van Leusden 200x300

Gemeente Brunssum

Postbus 250

6440 AG Brunssum

Tel. secretaresse: (045) 527 85 44.

Afspraak maken met wethouder Van Leusden.

Portefeuille

Armoedebeleid, WOZL, WSP, ISD-BOL, Betere Buren (Participatiewet), Bibliotheek, GGD, Gezondheidszorg, Duurzaamheid, Palet, Klimaatadaptatie, Project Oostflank, Schuldhulpverlening, Kredietbank, Wijkgerichte aanpak, Wijkportefeuillehouder Noord.

Nevenwerkzaamheden

Nevenfunctie

Omvang

Bezoldigd ja/nee

Secretaris/penningmeester Stichting De Buurtcamping 1 uur/week Nee
Mentor Stem op een vrouw 1 uur/week Nee