Aanpak overlast eikenprocessierups

De eikenprocessierups is de komende maanden opnieuw in eikenbomen te vinden. De brandharen van de rups zorgen voor irritatie aan huid, ogen en luchtwegen. De gemeente neemt daarom vooraf maatregelen om de overlast zoveel mogelijk te voorkomen.

Een groot deel van deze eiken staat langs wegen, fietspaden en in de nabijheid van huizen. De aanpak van de eikenprocessierups richt zich op de gebieden waar inwoners de grootste risico’s lopen; drukke fiets- en voetpaden, rondom scholen, kinderdagverblijven, verzorgingscentra en publieke gebouwen. 

Om de overlast te minimaliseren wordt de eikenprocessierups preventief bestreden. In het stadium voor de ontwikkeling van de brandharen. De bestrijding gebeurt door een bespuiting met een biologisch middel dat alleen de rups bestrijdt en volledig onschadelijk is voor dier en mens. Het middel wordt niet gebruikt in gebieden die door ‘De Vlinderstichting’ zijn aangemerkt als beschermingsgebied.

In de maanden april en mei worden de eikenbomen bespoten langs fiets- en voetpaden, bij parkeerplaatsen of schoolpleinen. 

Meldpunt

Inwoners die desondanks overlast ondervinden van de eikenprocessierups kunnen dit melden bij de gemeente. In juni en juli worden de nesten door een gespecialiseerd bedrijf weggezogen op plekken waar meldingen zijn gedaan.