Koninklijke onderscheidingen gemeente Brunssum

Op vrijdag 26 april 2019 ontvingen vijf inwoners van Brunssum een koninklijke onderscheiding, bij gelegenheid van Koningsdag 2019. Alle gedecoreerden zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De volgende personen (in alfabetische volgorde) werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

De heer J.P.J. (Peter) Kleuters (67 jaar)

De heer Kleuters is sinds 1977 betrokken bij het behoud van het Clemenskerkje en de promotie van cultureel-educatieve activiteiten op en rondom het Clemensdomein.

Van 1977 tot 1997 was hij lid van een actiegroep voor behoud van het Clemenskerkje. In 1997 werd hij bestuurslid en vice-voorzitter van de Stichting tot Behoud van het Clemenskerkje. Doel was te komen tot renovatie van het kerkje. Daarnaast droeg hij bij aan de ontwikkeling en promotie van het cultuur-historisch domein rondom het kerkje en organiseerde hij uiteenlopende activiteiten op cultureel, maatschappelijk en educatief gebied.

In 2016-2018 was Peter Kleuters (vice-)voorzitter van de Vereniging Vrienden van het Clemensdomein en organiseerde vanuit die functie jaarlijks een activiteitenprogramma en diverse promotionele acties.

 

De heer A.C.M. (Toon) Oude Wolbers (71 jaar)

De heer Oude Wolbers maakt sinds 2000 deel uit van het bestuur van Bridgeclub Bronsbeek. In de eerste twee jaar vervulde hij de functie van penningmeester, sinds 2002 is hij voorzitter. Naast deze bestuursfuncties is hij betrokken bij tal van uitvoerende taken voor de vereniging. Hij organiseert wekelijks een bridgeavond en -middag, verwerkt de uitslagen, beheert de website, voert redactie van het clubblad en onderhoudt contacten met regionale bestuurders. Tevens begeleidt hij mensen bij het opdoen van bridgevaardigheden.

 

Mevrouw P.M.H. (Petra) de Ruijter (69 jaar)

Mevrouw De Ruijter is sinds 1985 vrijwilliger bij de RK-kerk te Brunssum. Haar eerste werkzaamheden waren voor het kerkkoor en het bezorgen van het parochieblaadje. Later ging ze aan de slag op het parochiekantoor. Tot op heden verricht zij de administratieve taken op dit kantoor. Daarnaast verleent ze ook hulp bij andere kerkactiviteiten.

Petra de Ruijter is sinds 2004 bestuurslid bij zangkoor Cantate, sinds 2013 wijkhoofd bij het Reumafonds en sinds 2015 werkzaam bij de Stichting Wereldwinkel Brunssum. Ze collecteert ook voor de Hartstichting (sinds 2005) en het Reumafonds (sinds 2008). Naast dit vrijwilligerswerk ondersteunt ze hulpbehoevende naasten.

 

De heer S.H.M. (Huub) Rutten (81 jaar)

De heer Rutten is sinds 1998 vrijwilliger bij de Golfclub Brunssummerheide. Van 2004 tot 2012 vervulde hij de functie van secretaris. Daarnaast was hij actief in tal van andere functies: voorzitter van de Wedstrijdcommissie, referent bij de Baancommissie, voorzitter van de Redactiecommissie (sinds 2014) en voorzitter van de Evenementencommissie (2011-2016). Daarnaast verricht hij diverse hand- en spandiensten voor de golfclub.

Huub Rutten was tevens vrijwilliger bij de Stichting Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland, als taalcoach. De eerste keer was in 1997-2001 en daarna in 2017-2018. Sinds 2017 staat hij een Syrisch gezin bij.

 

De heer J.W.M. (Jacob) Rutzerfeld (73 jaar)

De heer Rutzerfeld was van 2002 tot 2017 voorzitter van District Zuid van de Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg (BCL), waar in totaal 150 verenigingen bij zijn aangesloten (3.000 leden). Tevens was hij voorzitter van de commissie die verantwoordelijk is voor de organisatie van het jaarlijkse BCL-carnavalstreffen.

Verder is Jacob Rutzerfeld sinds 2002 lid van Dialekverein Kirchröatsjer Plat. Voor deze vereniging is hij tevens actief als penningmeester (sinds 2005). Ook maakt hij sinds 2011 deel uit van de jury van de optocht van Landgraaf, vanaf 2014 als voorzitter. Tenslotte verleent de heer Rutzerfeld sinds 1998 mantelzorg aan zijn overbuurvrouw.

 

Uitreikingen

De uitreiking van de koninklijke onderscheidingen in Brunssum heeft plaatsgevonden op vrijdag 26 april 2019, door wnd. burgemeester Gerd Leers.