Rijksbijdrage van 1,8 miljoen voor bouw van 314 nieuwe woningen in Parkstad

Stadsregio Parkstad Limburg krijgt 1,8 miljoen euro van het Rijk om betaalbare en geschikte woningen voor starters én mensen met een laag- of middeninkomen te bouwen. Het gaat om 314 nieuwe woningen in een zestal nieuwbouwprojecten in Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf en Simpelveld.

Woningbouwimpuls voor een gezamenlijke aanvraag van meerdere gemeenten 

Het gaat hierbij om de toekenning van een subsidieaanvraag door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties die afgelopen maart is ingediend. Door de Regeling wordt de bouw van 314 betaalbare woningen ondersteund. Met de toekenning aan Parkstad laat de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zien het ook belangrijk is dat woningen in een gebied als Parkstad worden gebouwd, en dat er zowel in het stedelijk (Brunssum, Heerlen, Landgraaf en Kerkrade) als het landelijk (Simpelveld) gebied gebouwd wordt. De financiële bijdrage komt uit de in 2019 door het kabinet ingestelde nationale regeling ‘Woningbouwimpuls’, waaruit de afgelopen jaren in vijf tranches aan subsidies verstrekt aan 141 projecten. 

Doordat de aanvraag regionaal vanuit Parkstad ingediend is, kunnen ook projecten van beperktere omvang meedoen omdat regionaal voldaan is aan de voorwaarden van het Rijk.
De regeling Woningbouwimpuls is ook ingericht voor gebundelde aanvragen van gemeenten met kleinere nieuwbouwprojecten, die samen voldoen aan het criterium om minimaal  200 nieuwe woningen te bouwen. De Stadsregio Parkstad Limburg heeft daarom zes nieuwbouwprojecten in de aanvraag gebundeld. 

Deze aanvraag is toegekend aan:

-    261.324 euro voor GTD-locatie (45 woningen) in gemeente Brunssum
-    150.993 euro voor Kloosterstraat Brunssum (26 woningen) in gemeente Brunssum
-    934.995 euro voor DSM (161 woningen) in gemeente Heerlen
-    116.148 euro voor Industriestraat (20 woningen) in gemeente Kerkrade
-    69.689 euro voor Kloosterstraat Landgraaf (12 woningen) in gemeente Landgraaf
-    290.371 euro voor Schilterstraat (50 woningen) in gemeente Simpelveld

Hoewel méér bouwprojecten in de regio een Rijksbijdrage kunnen gebruiken, pasten deze zes woningbouwprojecten het beste bij de voorwaarden van de Regeling, zoals dat de bouw van woningen binnen 3 jaar moet starten en criteria die onderbouwen dat een extra Rijksbijdrage aan de gemeentelijke investering noodzakelijk is voor nieuwe woningbouw.  

Goed wonen in Brunssum

Jaimy van Dijk, wethouder wonen van de gemeente Brunssum: ‘Omdat we weten dat veel mensen wanhopig op zoek zijn naar een betaalbare woning in Brunssum, ben ik blij dat de regionale samenwerking in Parkstad weer zijn vruchten heeft  afgeworpen. Met deze bijdrage kunnen 71 huishoudens, zowel van binnen als buiten de gemeente, versneld kwalitatief goed wonen in Brunssum.’

In 2019 heeft het kabinet met de Regeling ‘Woningbouwimpuls’ 1 miljard euro beschikbaar gesteld om de bouw van woningen voor starters en mensen met een middeninkomen te versnellen. In het nationale coalitieakkoord 2022 is de Regeling doorgezet en is bovendien een bedrag van 1 miljard extra vrijgemaakt. In februari 2021 heeft de gemeente Heerlen eerder een bijdrage van 4,5 miljoen euro ontvangen uit de tweede tranche van de Woningbouwimpuls om in het stadscentrum 693 nieuwe woningen te bouwen. Vorig jaar heeft de Stadsregio Parkstad Limburg  een bijdrage van 1,25 miljoen euro ontvangen voor de woningbouwprojecten Schimmert Centrum in Beekdaelen, Victoriapark in Brunssum en d’r Pool in Kerkrade. Naast de regionale aanvraag is dus ook de aparte aanvraag van de gemeente Heerlen van 3 miljoen euro toegekend. 

Impressie nieuwbouw Kloosterstraat
220574-Brunssum-Kloosterstraat-Park-f01 - 2