Een ‘Toekomststoel’ voor de gemeenteraad van Brunssum

De burgemeester van Brunssum kreeg onlangs een ‘Toekomststoel’ aangeboden door de kinderen van Brunssum. De Toekomststoel krijgt een vaste plek in de gemeenteraad, zodat de raad bij besluiten ook rekening houdt met “toekomstige generaties”, aldus de oproep van de kinderen.

De ‘Toekomststoel’ is een idee van Jan Terlouw, uit zijn boek ‘Het Hebzuchtgas’. Hierin staat: “Als we vergaderen over belangrijke zaken, zetten we er altijd een lege stoel bij. Want dat is dan de stoel van de toekomst. Die stoel stelt de mensen voor die er nu nog niet zijn”.

Goed idee?

Dat vonden de kinderen van Brunssum een goed idee voor de gemeenteraad van Brunssum. Want ook raadsleden nemen besluiten die niet alleen gevolgen hebben voor de mensen van nu, maar ook voor de generaties van straks. Generaties die nu nog géén stem hebben.
Maar hoe hou je als raadslid rekening met die generaties? De generaties van onze kinderen en kleinkinderen? Nou, met de Toekomststoel, dus. Een lege stoel die raadsleden dwingt zich af te vragen, bij elk besluit: is dit over 10, 20, 50 of 100 jaar nog steeds een goed idee?

Centrale plek

Op dinsdag 29 augustus overhandigden de kinderen de stoel aan burgemeester Wilma van der Rijt, met de vraag: “Als er een besluit genomen moet worden, dan willen wij u vragen de raadsleden eraan te herinneren om even naar de stoel te kijken”.
Dat beloofde de burgemeester. En met de kinderen koos ze een centrale plek uit waar de Toekomststoel voortaan zal staan. Zodat vanaf nu ook de stem van toekomstige generaties gehoord zal worden in de gemeenteraad van Brunssum.