Nieuw in het stadsjournaal: Bodemplein krijgt 2 rotondes

Het Bodemplein in Brunssum krijgt een nieuwe inrichting. Het huidige kruispunt met verkeerslichten wordt vervangen door twee rotondes. Vanwege de werkzaamheden is het drukste verkeersknooppunt van Brunssum tot 19 juli 2024 voor nagenoeg al het verkeer afgesloten.

De asfaltverharding en de verkeerslichten op het Bodemplein zijn sterk verouderd en moeten dringend vervangen worden. Omdat door de Buitenring het verkeer sterk is afgenomen, is besloten om de huidige kruising te vervangen door twee rotondes.

Rotondes zijn over het algemeen veiliger dan kruispunten met verkeerslichten. Ze bevorderen de veiligheid door een betere verkeersstroom, lagere snelheden (max. 35 km/u), duidelijke voorrangsregels en bescherming van voetgangers en fietsers door aparte fiets- en voetpaden.

Tijdens de reconstructie van het Bodemplein is sprake van enige overlast, zowel voor weggebruikers als voor omwonenden.