Nieuw in het stadsjournaal: adopteer een groenperkje

Zelf zorgen voor je eigen groen in je eigen straat of buurt? Dat kan, want sinds kort is het mogelijk om in Brunssum een eigen groenperkje te adopteren.

Het idee is simpel. Als een bewoner, of een groepje bewoners, hun straat of buurt met groen willen aankleden, nemen ze contact op met de wijkmanager van de gemeente. Samen kijken ze dan welke mogelijkheden er zijn om een perkje of (deel van een) plantsoen te adopteren. In samenspraak wordt gekeken welke planten in dat perkje komen. 

De gemeente betaalt de aanschaf van de planten. De bewoner of bewoners houden vervolgens zelf het perkje bij. 

De voordelen van deze 'adoptie' zijn legio, zegt wethouder Merle van Leusden. Bewoners krijgen zelf de mogelijkheid om hun eigen straat of buurt te verfraaien. En groen zorgt voor verbinding. Mensen brengen meer tijd buiten door en dit leidt tot meer ontmoetingen en ook tot meer gezelligheid.

Een groene straat begint dus bij jezelf. 

Geïnteresseerd? Bel met de gemeente Brunssum, (045) 527 85 55, of stuur een mail naar gemeente @brunssum.nl, en vraag naar de wijkmanager van jouw wijk.