Wonen zonder aardgas

Bij verbranding van aardgas komt CO₂ vrij en dat zorgt voor klimaatverandering. In Parijs hebben 195 landen in 2015 een klimaatakkoord gesloten.

 Ook Nederland wil zich aan de afspraken uit het Klimaatakkoord houden.  Als we in 2050 in Nederland een duurzame energievoorziening willen hebben, dan moeten we (ook in Brunssum) aan de slag.

Waarom?

Aardgas is een fossiele brandstof. “Fossiel” betekent dat het is ontstaan uit miljoenen jaren oude planten- en dierenresten. De voorraad is niet onuitputtelijk. De aardgaswinning is ook niet zonder gevolgen voor bewoners van het gebied. Bij het verbranden van aardgas komt zoals gezegd CO2 vrij en ook dat heeft gevolgen voor mens, dier en planeet. Allemaal goede redenen om te kijken naar goede alternatieven voor aardgas. 

Rol van de gemeente

De rol van de gemeente is om het de bewoners zo makkelijk mogelijk te maken en zorg te dragen dat de overstap van aardgas op een goed alternatief voor iedereen behapbaar en betaalbaar is. 

In de jaren ‘60 was er één oplossing en die was geschikt voor ieder huis: aardgas. Maar als we nu gaan stoppen met aardgas, is de oplossing per wijk verschillend. Het hangt af van hoe oud de huizen zijn,  of er een warmtebron in de buurt is, hoeveel buizen er al in de grond liggen, of het op drinkwaterwingebied zit enzovoort, enzovoort. Het is een flinke puzzel om voor elke wijk de beste warmteoplossing te vinden. 

Degene die het beste zicht heeft op wat er lokaal kan, is de gemeente. Daarom gaat de gemeente een ontzettend belangrijke rol spelen in deze warmtetransitie. Samen met de netbeheerder en experts bepaalt zij wanneer iedere wijk van het afgaat, dit wordt vastgelegd in de Transitievisie Warmte. 

Alternatieven

Warmtenetten

Een warmtenet is een netwerk van leidingen onder de grond, waardoor warm water stroomt. Dat warme water, afkomstig van een warmtebron in de buurt, kan worden gebruikt om huizen te verwarmen. In huis heb je dan vloer- en/of wandverwarming of radiatoren.

Elektrische oplossingen

Je kunt je huis ook met elektrische apparaten verwarmen. Je gebruikt dan bijna in alle gevallen een warmtepomp. Die verwarmt je huis als een soort ‘omgekeerde koelkast’. In huis heb je dan meestal vloerverwarming en/of wandverwarming.

Duurzaam gas

Biogas is een voorbeeld van een duurzaam gas. Dit biogas wordt geproduceerd door de vergisting van mest of andere afvalproducten. In een woning werkt biogas exact hetzelfde als aardgas voor verwarmen en koken, maar de herkomst van biogas is duurzaam.