Honden uitlaten

Bij het uitlaten van uw hond moet u zich aan een aantal regels houden. Die regels gaan bijvoorbeeld over waar uw hond wel en niet mag komen, en over de plaatsen waar plaatsen uw hond los mag lopen.

Hondenpoep

In Brunssum geldt een ruimplicht voor hondenpoep; u dient altijd de uitwerpselen van uw hond op te ruimen.

Met een hondenpoepzakje kunt u de poep snel en hygiënisch van de grond verwijderen. De zakjes zijn gratis te verkrijgen in de gemeentewinkel. Ook zijn de zakjes te krijgen bij drie supermarkten: bij de beide Albert Heijn-vestigingen, en bij Plus Quaedvlieg in Treebeek. Uiteraard kunt u ook gebruik maken van eigen zakjes.

De zakjes kunt u kwijt in de hondenpoepbakken. Deze bakken zijn herkenbaar aan de rode kleur. Ze hangen op ongeveer 150 plekken in een heel Brunssum. U kunt de zakjes ook in de gewone prullenbakken doen.

Vrij rondlopen

Er zijn in Brunssum volop plekken waar u uw hond de vrije ruimte kunt geven. Uiteraard moet u de hond wel altijd onder controle hebben.

Brunssummerheide

Jaarlijks worden meerdere reeën en schapen doodgebeten door loslopende honden. Ook schrikken de dieren vaak van loslopende honden. Om kleine en grote drama’s voor de dieren op de Brunssummerheide te voorkomen, zijn speciale hondenlosloopgebieden aangewezen. Op de onderstaande kaart staan deze gebieden weergegeven.

overzicht hondenlosloopgebieden Brunssummerheide

Natuurmonumenten en de gemeenten Heerlen, Landgraaf en Maastricht houden toezicht op een juist gebruik van de Brunssummerheide door bezoekers. Bij het overtreden van de aanlijnplicht kunnen boetes worden opgelegd van € 90,- euro.

Schutterspark

In een groot deel van Schutterspark mogen honden loslopen. Een deel moeten honden aangelijnd zijn. Dit is hieronder aangegeven op de kaart.

Hondenlosloop Schutterspark

Overige losloopplekken

Op sommige losloopplekken dient u de hondenpoep op te ruimen, op andere niet. Dat is met een bord aangegeven. Deze losloopplekken kunt u op verschillende plekken in Brunssum vinden. 

Wijk Locatie Bijzonderheden
Brunssum-West

Emmapark

Emmastraat (strook langs weg)

Trichterbos

Afgerasterd

Niet afgerasterd

Afgerasterd

Brunssum-Noord

Kennedylaan

Veldstraat/Jonker van de Weerschstraat (strook langs weg)

Afgerasterd

Half afgerasterd

Brunssum-Oost De Ruyterstraat Afgerasterd
Brunssum-Centrum

Hemelderpark

Vijverpark

Afgerasterd

Afgerasterd

Buiten deze plekken mag uw hond niet loslopen.

Op kinderspeelplaatsen, speelweiden, zandbakken en overige aangewezen plekken mogen géén honden komen, ook niet aangelijnd.