Bewijs van in leven zijn

Sommige pensioenfondsen of andere uitkeringsinstanties vragen om een bewijs van in leven zijn. Heeft u dit nodig? Haal dan bij de gemeente een uittreksel op. Daarmee bewijst u dat u in leven bent. Als u het bewijs via DigiD aanvraagt dan stuurt de gemeente het bewijs binnen 3 dagen naar u op. Vraagt u het op afspraak persoonlijk aan de balie aan dan krijgt u het direct mee.

Aanvragen

Digitaal

Vul het Aanvraagformulier bewijs van in leven zijn (inloggen met DigiD) in. 

Persoonlijk

U maakt voor het persoonlijk aanvragen aan de balie een afspraak.

Knop voor het maken van een online afspraak

Bent u niet in de gelegenheid om het uittreksel zelf aan te vragen? U kunt dan iemand anders machtigen voor het aanvragen.

Kosten

  • Wanneer u een brief heeft van uw pensioenfonds waarin staat dat u een bewijs van in leven zijn nodig heeft, is het uittreksel gratis.
  • Een attestatie de vita voor gebruik in het buitenland (uittreksel Burgerlijke Stand) kost: € 13,80.
  • Een attestatie de vita voor gebruik in het binnenland (uittreksel BRP) kost € 9,90.

Meenemen

  • Een geldig identiteitsbewijs (Paspoort, ID-kaart of rijbewijs)

Iemand machtigen

De gemachtigde neemt de volgende zaken mee bij de aanvraag: 

  • Een ingevulde schriftelijke machtiging (pdf, 446 kb)
  • Een kopie van het geldige identiteitsbewijs van de persoon voor wie u de aanvraag doet
  • Een geldig legitimatiebewijs van de gemachtigde (Paspoort, ID-kaart of rijbewijs)

Meer informatie

  • Heeft u het bewijs van in leven zijn nodig voor gebruik in Nederland? Dan krijgt u een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP).
  • Heeft u het bewijs van in leven nodig voor gebruik in het buitenland? Dan heeft u een uittreksel uit de burgerlijke stand nodig. Dit uittreksel is een (internationale) attestatie de vita. Het uittreksel is in meerdere talen. U vraagt het uittreksel persoonlijk aan bij de gemeente.