OV-Overstapstation Brunssum Centrum

Brunssum is een belangrijke schakel in het noordoosten van het Openbaar vervoer (OV) netwerk in Parkstad en krijgt een nieuw regionaal knooppunt voor het OV.

De OV-reizigers in Brunssum zijn georiënteerd op twee belangrijke hoofdrichtingen: Heerlen en Sittard. Daarnaast is een gedeelte georiënteerd op de richting Hoensbroek. Brunssum beschikt niet over een treinverbinding en de bus vormt daarmee de belangrijkste drager van het OV-netwerk in dit deel van Parkstad.

Waarom wordt er OV-Overstapstation gerealiseerd?

Op dit moment heeft de gemeente nog geen OV-knooppunt in het centrum, terwijl dit gezien de overstapmogelijkheden en de schakelfunctie tussen stedelijke en regionale verbindingen in Brunssum wel gewenst is. Daarnaast zou een dergelijk knooppunt ook een functie kunnen vervullen in het verbeteren van het voor- en natransport van reizigers. Vergelijkbare succesvolle regionale knooppunten zijn al aanwezig in het stadsnetwerk Parkstad, zoals het busstation 'Hoensbroek' aan de Emmaweg in Brunssum of het busstation bij Parkstad Stadion. 

Om te bepalen waar dit nieuwe regionale knooppunt in het centrum gerealiseerd kan worden zijn diverse locaties onderzocht. Per locatie zijn meerdere mogelijke oplossingsvarianten geschetst. Uit de variantenstudie is een voorkeurslocatie naar voren gekomen: de huidige bushalte aan de Wilhelminastraat. Daar is een voorlopig ontwerp voor gemaakt en gepresenteerd aan omwonenden. Op dit plan zijn diverse zienswijzen binnengekomen die in deze rapportage zijn verwerkt. In de rapportage is ook aangegeven wat er op basis van de ingekomen zienswijzen aan de plannen gewijzigd is. 

Hoe gaat de nieuwe situatie eruitzien?

Onderstaande afbeeldingen geven een sfeerimpressie van de nieuwe beoogde situatie:
 

aanzicht 1

aanzicht 3

Wanneer gaan we aan de slag?

Eind juni (week 26, 24 juni) wordt gestart met het werk. Het werk wordt gefaseerd uitvoeren. Als eerste is de Julianastraat aan de beurt. Lees meer over de realisatie van het werk.

Heeft u vragen?

U kunt uw vragen telefonisch of per mail stellen:

  • Via e-mail. Stuur uw bericht naar de gemeente Brunssum, gemeente@brunssum.nl onder vermelding van OV-Overstapstation Brunssum centrum
  • Liever telefonisch? Dat kan ook. Bel dan 045-52 78 555.