Adviesrecht schuldenbewind

Mensen met problematische schulden kunnen worden geholpen met schuldenbewind. Een bewindvoerder beheert dan hun financiën en stabiliseert de situatie. Schuldenbewind is een ingrijpende maatregel. Soms is zo’n ingrijpende maatregel helemaal niet nodig. Gemeenten kunnen mensen met schulden dan ondersteunen met lichtere vormen van hulp. 

Beschrijving

Vanaf 1 januari 2021 hebben gemeenten daarom het adviesrecht gekregen. Dit betekent dat zij de rechtbank een advies mogen geven bij het uitspreken van schuldenbewind voor hun inwoners. In het advies geeft de gemeente aan of de inwoner het beste kan worden geholpen door de instelling van het bewind, of dat een lichtere vorm van gemeentelijke ondersteuning misschien beter past. 

Nadat de rechter het bewind heeft uitgesproken, laat de bewindvoerder de gemeente binnen twee weken weten dat het bewind is uitgesproken. Binnen drie maanden na de uitspraak stuurt de bewindvoerder een kopie van de boedelbeschrijving en het plan van aanpak naar de gemeente. Hierna heeft de gemeente vier weken de tijd om een advies te geven. 

Om een goed advies te kunnen geven, is het soms nodig dat de gemeente met de inwoner en de bewindvoerder spreekt. De gemeente nodigt de inwoner en de bewindvoerder dan uit. Het is belangrijk dat de inwoner en de bewindvoerder naar het gesprek komen. Alleen zo kan de gemeente een goed advies geven aan de rechtbank.  

De gemeente stuurt het advies naar de rechtbank, de inwoner en de bewindvoerder. De rechter beslist vervolgens of het advies een reden is om het bewind te beëindigen. Ook hiervan maakt de rechtbank een beschikking. De gemeente ontvangt ook een kopie van deze beschikking. 

De gemeente Brunssum maakt gebruik van het adviesrecht in het kader van schuldenbewind. Krijgt u een uitnodiging van de gemeente Brunssum om naar een gesprek over uw schuldenbewind te komen? Dan is het belangrijk dat u naar de afspraak komt. Alleen zo kan de gemeente een goed advies geven. 

Het adviesrecht is geregeld in Boek 1, artikel 432a van het Burgerlijk Wetboek.

Bent u bewindvoerder en wilt u ons in het kader van een uitspraak van de rechtbank documenten sturen? Gebruik dan het onderstaande formulier. 

Documenten adviesrecht toesturen