Tegemoetkoming Eigen Zorgbijdrage

Heeft u al drie jaar uw volledige eigen zorgbijdrage betaald? Kijk dan of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming van € 200,-.

Komt u in aanmerking?

•    Heeft u in 2020, 2021 én in 2022 het hele bedrag van uw eigen risico van uw zorgverzekering betaald?
•    Bent u inwoner van Brunssum?
•    Is uw inkomen gelijk aan, of lager dan het bedrag in de tabel?

Maximaal netto inkomen excl. vakantiegeld over de maand januari 2023
Ik ben tussen 21 jaar
en pensioen leeftijd
Ik heb pensioen

Ik ben tussen 21 jaar en pensioen leeftijd
en woon in een instelling

Ik heb pensioen
en woon in een instelling
Alleenstaand € 1460,41 Alleenstaand € 1545,16 Alleenstaand € 546,28 Alleenstaand € 571,43
Samenwonend € 2109,48 Samenwonend € 2231,89 Samenwonend € 789,07 Samenwonend € 839,37


 Kunt u op alle drie de vragen ‘ja’ zeggen? Dan komt u hoogstwaarschijnlijk in aanmerking voor de bijdrage van € 200,-.

Aanvraag indienen

U kunt van 1 september 2023 tot 1 september 2024 een aanvraag indienen.
Dit kan op twee manieren:
•    via de website www.isdbol.nl. Vraagt u de vergoeding aan via de website, dan staat het geld de volgende werkdag al op uw rekening.
•    met hulp van ISD BOL. Wilt u de aanvraag indienen met hulp van ISD BOL? Maak een afspraak en bel met ISD BOL op (045) 525 37 47. ISD BOL is bereikbaar op maandag-donderdag van 9.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Hebt u vragen? 

Kijk op www.isdbol.nl, of neem telefonisch contact met ISD BOL, (045) 525 37 47.