Vermindering afvalstoffenheffing wegens medische indicatie

Heeft u of uw huisgenoot door een chronische ziekte of handicap extra medisch afval? Mogelijk komt u in aanmerking voor verminderen van de afvalstoffenheffing.

De aanvraag voor vermindering van de afvalstoffenheffing wegens medische indicatie dient u in bij de BsGW.

Het aanvraagformulier kunt u vinden op de website www.bsgw.nl.