Vernieuwing en verduurzaming Schuttersveld

Schuttersveld is een karakteristieke mijnkolonie in 1920 gebouwd voor mijnwerkers van de mijn Hendrik. De buurt is gebouwd als tuindorp en bestond oorspronkelijk uit 454 huurwoningen. Sinds 2009 maakt Schuttersveld deel uit van het Beschermd Gezicht Mijnkoloniën Brunssum.

De opgave

De renovatie van de buurt in 1975 is alweer bijna 50 jaar geleden. Een groot deel van de oorspronkelijke huurwoningen is in de jaren na de renovatie verkocht. In 2022 waren er 314 koopwoningen, waarvan een aantal particulier verhuurd wordt, en 90 sociale huurwoningen van Weller. Vernieuwing en verduurzaming is nodig omdat de buurt verouderd is.

Veel woningen hebben gebreken, waaronder verzakking van latere aanbouwen, vochtoverlast, asbest, slechte isolatie. Ook de inrichting van de woonomgeving sluit niet meer aan op de eisen van nu. Het groen, dat heel karakteristiek is voor de buurt, is aan vernieuwing toe, het parkeren vraagt om herinrichting.

Het project en de partners

De vernieuwing en verduurzaming van Schuttersveld is een gezamenlijk project van Weller en gemeente Brunssum, met ondersteuning van Stadsregio Parkstad Limburg. Er is een financiële bijdrage beschikbaar vanuit het Volkshuisvestingsfonds. Dit landelijke fonds is ingesteld met als doel de kwaliteit van slechte particuliere woningen, de woonomgeving en leefbaarheid te verbeteren. De gelden uit dit fonds zijn bedoeld voor:

  • De aankoop van 35 koopwoningen met als doel deze samen met aangrenzende woningen van Weller te slopen en te herbouwen. Weller is projecteigenaar van dit onderdeel.
  • De verduurzaming van 54 particuliere woningen. Gemeente Brunssum is projecteigenaar. Weller zal de particuliere verduurzaming ondersteunen met expertise uit de verduurzaming van huurwoningen en door samenwerking in blokken met gemengd woningbezit.

In 2024 is een aanvullende subsidie van het Volkshuisvestingsfonds ontvangen waarmee nog meer woningen in de buurt aangepakt kunnen worden.

De tijdlijn

Tijdens een bewonersbijeenkomst in maart 2023 is de onderstaande tijdlijn gepresenteerd. Sommige onderdelen hiervan, zoals de verwerving van de panden, gaan sneller dan gedacht. Het technische onderzoek duurde juist iets langer dan verwacht.
Tijdlijn VHF Schuttersveld maart 2023 png

 

Pilot sloop-nieuwbouw

De aankoop van panden ging sneller dan verwacht. Weller hoopt in 2025 te starten met de eerste sloop en nieuwbouw blokken. U leest er meer over in de Nieuwsbrief  die de bewoners van Schuttersveld ontvingen in januari van dit jaar.

Subsidieverordening

De gemeente werkt aan een subsidieverordening. Hierin staan de voorwaarden waar woningeigenaren aan moet voldoen om subsidie te kunnen krijgen. Deze subsidie is naar verwachting vanaf januari 2025 aan te vragen.

Vragen van bewoners

Tijdens de bijeenkomst in maart 2023 waren er vragen van bewoners die voor meer mensen interessant kunnen zijn. U vindt ze hieronder:
 

Komt er subsidie?

De gemeente is op dit moment aan de slag met het opstellen van een subsidieverordening waarin wordt vastgelegd welke bedragen zullen worden toegekend voor welke verduurzamingsmaatregelen en onder welke voorwaarden. Naar verwachting kan de concept-verordening na de zomer ter inzage worden voorgelegd met een reactietermijn van 6 weken. Huurwoningen vallen buiten deze regeling.

Komt er een aanpak voor de parkeerproblemen?

De gemeente Brunssum heeft op dit moment geen concrete plannen om de openbare ruimte in de wijk Schuttersveld grootschalig aan te pakken. Mogelijk geeft de verdere uitwerking van de Gebiedsvisie Oost en de transitievisie warmte aanleiding om op termijn wel plannen te maken voor een nieuwe inrichting van de openbare ruimte in de wijk Schuttersveld. Het projectteam duurzaamheid kijkt naast haar primaire taak (het verduurzamen van de woningvoorraad) o.a. ook naar de leefbaarheid, toekomstbestendigheid en het groen in de buurt. Opgaven worden waar mogelijk én wenselijk zoveel mogelijk gecombineerd.

Kan er iemand van de gemeente komen kijken hoe ik mijn woning het beste kan verduurzamen?

U bent als eigenaar altijd zelf de baas over uw woning. De gemeente heeft geen adviesrol m.b.t. zonnepanelen of andere maatregelen. De WoonWijzerWinkel Limburg in Kerkrade is het onafhankelijke en objectieve energieloket voor de Parkstad-gemeenten. Hiernaar verwijzen wij dan ook graag door voor advies, informatie en vragen. Een eerste indruk voor de mogelijkheden voor uw woning en uw persoonlijke situatie kunt binden op website www.verbeterjehuis.nl/wizard.

Ik heb een particuliere woning. Wordt deze mee verduurzaamd of opgekocht?

U bent als eigenaar altijd zelf de baas over uw woning. U besluit zelf over verkoop of verduurzaming. De gemeente is op dit moment aan de slag met het opstellen van een subsidieverordening waarin wordt vastgelegd welke bedragen zullen worden toegekend voor welke verduurzamingsmaatregelen en onder welke voorwaarden. Naar verwachting kan de concept-verordening na de zomer terinzage worden voorgelegd met een reactietermijn van 6 weken. Maar u kunt ook altijd gebruik maken van de landelijke subsidieregelingen en leningen. Deze kunt u vinden op de website www.verbeterjehuis.nl/energiesubsidiewijzer.