Herinrichting Bedrijventerrein Haefland

In 2025 staat de herinrichting van het bedrijventerrein op de planning. Van het bedrijventerrein en de doorgaande weg Haefland maken dagelijks veel mensen gebruik en het is dan ook belangrijk dat de herinrichting ervan voldoet aan de behoeften en wensen van de ondernemers, bewoners en de weggebruikers.

Knelpunten en Uitgangspunten

De herinrichting is gebaseerd op een grondige knelpuntenanalyse van de huidige situatie. Deze knelpunten zijn geïdentificeerd tijdens verschillende werksessies met een klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers van Bedrijventerrein Haefland, de stichting Bedrijventerreinen Management Parkstad en de stichting Business in Brunssum.

Belangrijke knelpunten zijn onder andere parkeeroverlast op/langs de openbare weg, te hard rijden, en overlast van bomen (bladval, zichtbelemmering en opdruk van het trottoir). Daarnaast zijn de wegverharding en riolering sterk verouderd en toe aan vervanging. Bij de herinrichting wordt rekening gehouden met verkeersveiligheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit.

Maximale snelheid wordt 30 km/u

De maximale snelheid wordt verlaagd naar 30 km/u. Dit past binnen het mobiliteitsplan van de gemeente en draagt bij aan de veiligheid van fietsers. De weg is te smal voor een apart fietspad. Een lagere snelheid maakt het ook veiliger voor ander verkeer, omdat er beter gereageerd kan worden op de vele uitritten.

Ontwerp reconstructie

Na overleg met de klankbordgroep, het gemeentebestuur en de politie zijn twee ontwerpvarianten besproken. Op basis hiervan is een voorkeursvariant geselecteerd.
Het ontwerp omvat een 30 km/u-weg zonder aparte fietsstroken, maar met een duidelijk trottoir en verhoogde plantvakken aan weerszijden van de weg. Deze verhoogde plantvakken zijn noodzakelijk vanwege ondergrondse kabels en leidingen. 

Dwarsprofielen ontwerp Haefland
Resultaten Inloopbijeenkomst 30 November 2023

We willen alle aanwezigen bedanken voor hun waardevolle inbreng tijdens de inloopbijeenkomst op 30 november. Uw feedback en positieve reacties zijn van groot belang om samen ervoor te zorgen dat het bedrijventerrein Haefland een aantrekkelijke en functionele ruimte wordt.
We hebben uw aanbevelingen verwerkt in een tweede versie van het schetsontwerp. Deze nieuwe tekeningen zijn digitaal te bekijken. 
Download de tekening van Bedrijventerrein Haefland.

UITNODIGING Inloopbijeenkomst op 16 April 2024

We nodigen u graag opnieuw uit voor een inloopbijeenkomst op dinsdag 16 april 2024 in ‘Studio Hellenbrand’ (Haelfand 30, ingang via linkerzijde). Tijdens deze bijeenkomst kunt u de tweede versie van het schetsontwerp van Bedrijventerrein Haefland bekijken. De inloop is tussen 17.00 en 19.00 uur. U bent van harte welkom.

Heeft u vragen?

Mocht u vooraf vragen of opmerkingen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens:

  • Via e-mail: Stuur uw bericht naar de civieltechnisch projectleider van de gemeente Brunssum, de heer Thom Janssen, via thom.janssen@brunssum.nl.
  • Liever telefonisch? Dat kan ook. Thom Janssen is tijdens kantooruren te bereiken via 045 – 527 85 55.

We kijken ernaar uit om u te zien op dinsdag 16 April.