Speciaal stimuleringsfonds voor podiumkunsten

De gemeente Brunssum heeft een speciaal fonds in het leven geroepen voor podiumkunsten. Het Fonds voor de Podiumkunsten Brunssum stelt voorschotten beschikbaar waarmee voorstellingen kunnen plaatsvinden op de podia van Brunssum.

Het cultuurbeleid van de gemeente Brunssum staat in het teken van het versterken van lokale culturele initiatieven. 

Speciale aandacht daarbij gaat uit naar de podiumkunsten. Brunssum telt vier podia: de Brikke Oave, het Openluchttheater, de Muziekschool en het Clemensdomein.

Door het beschikbaar stellen van financiële ondersteuning wil de gemeente deze podia ontwikkelen tot plekken waar inwoners laagdrempelig in aanraking komen met cultuur. Dat kan muziek zijn, theater, poëzie of dans.

Iedere beoefenaar van podiumkunsten kan een beroep doen op het Fonds voor de Podiumkunsten, amateur zowel als (semi-)professionele kunstenaar. Voor een bijdrage komen initiatieven in aanmerking die bijdragen aan het culturele klimaat en een impuls geven aan podiumkunsten in Brunssum. De aanvrager hoeft niet in Brunssum te wonen, maar het optreden moet wel plaatsvinden in Brunssum. 

Sociale functie

Een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor ondersteuning vanuit het Fonds Podiumkunsten is dat het optreden moet passen binnen het Brunssumse cultuurbeleid.

Uitgangspunt van dit beleid is dat cultuur een belangrijke sociale functie vervult en dat investeren in cultuur betekent dat je tevens investeert in het welbevinden en de sociale cohesie binnen de lokale gemeenschap. "We willen de cultuur dichter bij de Brunssumse bevolking brengen", zegt wethouder Hugo Janssen (Cultuur). "Dat doen we door een verbinding te leggen tussen enerzijds het culturele aanbod en anderzijds wat mensen nodig hebben om fijn in Brunssum te wonen".

De initiatieven die vanuit het Fonds Podiumkunsten worden ondersteund, dienen daarom een actieve betrokkenheid van de inwoners van Brunssum bij de geplande voorstelling te stimuleren, zodat zij laagdrempelig kunnen ontdekken wat cultuur voor hen persoonlijk kan betekenen.

Aanvraag

Aanvragen voor financiering vanuit het Fonds voor de Podiumkunsten worden beoordeeld door een onafhankelijke commissie bestaande uit leden met achtergronden in de Limburgse culturele wereld.
Het fonds kan maximaal 10 aanvragen per jaar honoreren tot een maximum van 2.500,- euro per initiatief. De toegekende bedragen zijn voorschotten. Geld dat terugvloeit naar het fonds wordt gebruikt om nieuwe initiatieven te financieren. Zo ontstaat een revolverend fonds.

Subsidieregeling Revolverend Fonds voor de Podiumkunsten Brunssum [pdf]

Aanvraagformulier Revolverend Fonds voor de PodiumkunstenBrunssum [pdf]