Uittreksel Burgerlijke Stand

Van een aantal belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven worden akten gemaakt door de gemeente. Die worden bewaard in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente. U vraagt het uittreksel aan in de gemeente waar de gebeurtenis heeft (bijvoorbeeld geboorte) plaatsgevonden. Als u het uittreksel via DigiD aanvraagt dan stuurt de gemeente het bewijs binnen 3 dagen naar u op. Vraagt u het persoonlijk aan de balie aan dan krijgt u het direct mee.

U kunt voor de volgende akten een afschrift of uittreksel aanvragen:

 • Geboorteakte
 • Overlijdensakte
 • Huwelijks-/Partnerschapsakte
 • Scheidings-/Ontbindingsakte

Aanvragen

Digitaal

Vul het Aanvraagformulier uittreksel burgerlijke stand (Inloggen met DigiD) in.

Persoonlijk

U maakt voor het persoonlijk aanvragen aan de balie een afspraak. De gemeentewinkel van de gemeente Brunssum is de komende tijd beperkt open. Dit is een gevolg van de maatregelen die de rijksoverheid heeft afgekondigd om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Door de beperkte openstelling (dagelijks van 10.00 tot 12.00 uur) wil de gemeente Brunssum fysieke contacten beperken en daarmee de gezondheid van bezoekers en eigen medewerkers beschermen. Voor het maken van een afspraak tijdens deze beperkte openingstijden neemt u telefonisch contact op met de gemeente via (045) 527 85 55.

Bent u niet in de gelegenheid om het uittreksel zelf aan te vragen? U kunt dan iemand anders machtigen voor het aanvragen.

Kosten

 • € 13,80

U betaalt bij de aanvraag contant of met uw pinpas.

Meenemen

 • Een geldig identiteitsbewijs (Paspoort, ID-kaart of rijbewijs)

Iemand machtigen

De gemachtigde neemt de volgende zaken mee bij de aanvraag: 

 • Een ingevulde schriftelijke machtiging (pdf, 446 kb)
 • Een kopie van het geldige identiteitsbewijs van de persoon voor wie u de aanvraag doet
 • Een geldig legitimatiebewijs van de gemachtigde (Paspoort, ID-kaart of rijbewijs)

Voorwaarden

U kunt een afschrift voor iemand anders aanvragen, als u:

 • Toestemming heeft gekregen
 • De echtgenoot/echtgenote of geregistreerd partner bent
 • Een erfgenaam bent
 • Het kind of de ouder bent
 • De vertegenwoordiger bent