Uittreksel Burgerlijke Stand

Van een aantal belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven worden akten gemaakt door de gemeente. Die worden bewaard in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente. U vraagt het uittreksel aan in de gemeente waar de gebeurtenis heeft (bijvoorbeeld geboorte) plaatsgevonden. Als u het uittreksel via DigiD aanvraagt dan stuurt de gemeente het bewijs binnen 3 dagen naar u op. Vraagt u het persoonlijk aan de balie aan dan krijgt u het direct mee.

U kunt voor de volgende akten een afschrift of uittreksel aanvragen:

 • Geboorteakte
 • Overlijdensakte
 • Huwelijksakte
 • Echtscheidingsakte
 • Akte van partnerschapsregistratie
 • Akte van ontbinding partnerschap

Aanvragen

Digitaal

Aanvraagformulier uittreksel Burgerlijke Stand (Inloggen met DigiD)

Bent u woonachtig in het buitenland of beschikt u niet over een DigiD? U kunt dan helaas geen gebruik maken van dit aanvraagformulier. Vraag het uittreksel dan persoonlijk aan of stuur uw aanvraag naar gemeente@brunssum.nl, voeg in de bijlage een kopie van uw legitimatiebewijs toe. 

Persoonlijk

U maakt voor het persoonlijk aanvragen aan de balie een afspraak.

Maak online een afspraak

Bent u niet in de gelegenheid om het uittreksel zelf aan te vragen? U kunt dan iemand anders machtigen voor het aanvragen.

Kosten

 • € 16,60

U betaalt bij de aanvraag contant of met uw pinpas.

Benodigdheden

Doet u de aangifte persoonlijk dan heeft u een geldig identiteitsbewijs (Paspoort, ID-kaart of rijbewijs) nodig. Digitaal heeft u een DigiD nodig.

Voorwaarden

U kunt aan de balie een afschrift voor iemand anders aanvragen als u:

 • Toestemming heeft gekregen. U neemt hiervoor het volgende mee:
  • Een ingevulde schriftelijke machtiging (pdf, 446 kb)
  • Een kopie van het geldige identiteitsbewijs van de persoon voor wie u de aanvraag doet
  • Een geldig legitimatiebewijs van de gemachtigde (Paspoort, ID-kaart of rijbewijs)
 • De echtgenoot/echtgenote of geregistreerd partner bent
 • Een erfgenaam bent
 • Het kind of de ouder bent
 • De vertegenwoordiger bent

U kunt digitaal een afschrift voor iemand anders aanvragen als u:

 • De echtgenoot of geregistreerd partner bent
 • Het kind of de ouder bent