Uittreksel Burgerlijke Stand

Van een aantal belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven worden akten gemaakt door de gemeente. Die worden bewaard in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente. U vraagt het uittreksel aan in de gemeente waar de gebeurtenis heeft (bijvoorbeeld geboorte) plaatsgevonden. Als u het uittreksel via DigiD aanvraagt dan stuurt de gemeente het bewijs binnen 3 dagen naar u op. Vraagt u het persoonlijk aan de balie aan dan krijgt u het direct mee.

U kunt voor de volgende akten een afschrift of uittreksel aanvragen:

 • Geboorteakte
 • Overlijdensakte
 • Huwelijks-/Partnerschapsakte
 • Scheidings-/Ontbindingsakte

Aanvragen

Digitaal

Vul het Aanvraagformulier uittreksel burgerlijke stand (Inloggen met DigiD) in.

Persoonlijk

U maakt voor het persoonlijk aanvragen aan de balie een afspraak.

Knop voor het maken van een online afspraak

Bent u niet in de gelegenheid om het uittreksel zelf aan te vragen? U kunt dan iemand anders machtigen voor het aanvragen.

Kosten

 • € 13,80

U betaalt bij de aanvraag contant of met uw pinpas.

Meenemen

 • Een geldig identiteitsbewijs (Paspoort, ID-kaart of rijbewijs)

Iemand machtigen

De gemachtigde neemt de volgende zaken mee bij de aanvraag: 

 • Een ingevulde schriftelijke machtiging (pdf, 446 kb)
 • Een kopie van het geldige identiteitsbewijs van de persoon voor wie u de aanvraag doet
 • Een geldig legitimatiebewijs van de gemachtigde (Paspoort, ID-kaart of rijbewijs)

Voorwaarden

U kunt een afschrift voor iemand anders aanvragen, als u:

 • Toestemming heeft gekregen
 • De echtgenoot/echtgenote of geregistreerd partner bent
 • Een erfgenaam bent
 • Het kind of de ouder bent
 • De vertegenwoordiger bent