Rijontheffing promenadegebied

Het promenadegebied van Brunssum is een voetgangerszone. Om te voorkomen dat gemotoriseerd verkeer de voetgangerszone betreedt, zijn 3 zakpalen geplaatst bij de toegangswegen. Deze staan bij de Kerkstraat (noord), Wilhelminastraat en Schiffelerstraat. De zakpaal bij de Schiffelerstraat is alleen voor uitrijdend verkeer.

Voor het bevoorraden van de winkels en horecagelegenheden staan de zakpalen op de Kerkstraat (noord) en Wilhelminastraat omlaag tijdens de onderstaande tijdstippen:

 • Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 12.00 uur
 • Zaterdag van 7.00 - 9.00 uur.

Buiten deze tijdstippen staan de zakpalen omhoog en is het promenadegebied het domein van het winkelend publiek.

Voorwaarden ontheffing

Wilt u toch toegang hebben met uw voertuig buiten de gestelde openingstijden? U kunt dan door middel van kentekenherkenning de zakpalen laten zakken.

Buiten de gestelde openingstijden kunnen ontheffingen worden verleend voor:

 • Laden en lossen;
 • In- en uitstappen van passagiers;
 • Bereiken van eigen perceel of garage.

Bij het aanvragen dient u duidelijk aan te geven waarom u in uw specifieke situatie denkt in aanmerking te komen voor een ontheffing. Het bevoorradend verkeer mag een maximaal gewicht hebben van 15 ton en een maximale lengte van 12 meter.

U kunt hierbij denken aan:

 • Verhuizen;
 • Hulpdiensten;
 • Huisartsen;
 • Waardetransporten;
 • Onderhoudsdiensten;
 • Bewoners met een garage die enkel toegankelijk is via het Promenadegebied;
 • Zorgvervoer (taxivervoer bejaarden en gehandicapten);
 • Ondernemers die afhankelijk zijn van vervoersmogelijkheden buiten de vastgesteld tijdstippen i.v.m. bederfelijke waar, catering e.d..

De ontheffing kan aangevraagd worden voor een:

 • Dag: van 00:00u tot en met 00:00u de aansluitende volgende dag;
 • Maand: van de 1e dag van de maand tot en met de laatste dag van dezelfde maand;
 • Half jaar: van 1 januari tot en met 30 juni óf van 1 juli tot en met 31 december;
 • Jaar heel kalenderjaar + 1maand, van 1 januari tot en met 31 januari volgende kalenderjaar.


Aanvragen ontheffing

Digitaal

De ontheffing vraagt u aan met het digitale aanvraagformulier. Hierbij betaalt u direct de leges voor het aanvragen van de ontheffing. U ontvangt na verzending binnen drie werkdagen onze beslissing op uw aanvraag.

Aanvraagformulier rijontheffing promenadegebied (inloggen met DigiD of eHerkenning)
 

Post

Heeft u geen DigiD of eHerkenning? U kunt de aanvraag ook schiftelijk indienen. Gebruik hiervoor het Aanvraagformulier rijontheffing promenadegebied.

Meerdere voertuigen

Wilt u voor meerdere voertuigen een ontheffing aanvragen? U dient dan meerdere aanvragen in, één aanvraag per voertuig.

Kosten

De kosten voor het aanvragen van een rijontheffing promenadegebied bedragen:

 • Geldig voor één dag: € 11,75. 
 • Geldig voor één maand: € 21,95.
 • Geldig voor één half jaar: € 51,20.
 • Geldig voor één jaar: € 93,30.

Let op, de ontheffingen worden per kalenderjaar verleend. Vraagt u bijv. in maart aan voor het hele jaar, dan is deze geldig t/m december. U betaalt dan wel de prijs voor één jaar.

Wijzigen kenteken rijontheffing

Heeft u een nieuw voertuig en wilt u de ontheffing op het kenteken van dit nieuwe voertuig laten zetten? Vul hiervoor het digitale wijzigingsformulier in. U ontvangt na verzending binnen drie werkdagen antwoord op uw wijziging.

Wijzigingsformulier kenteken rijontheffing promenadegebied (inloggen met DigiD of eHerkenning)

Heeft u geen DigiD of eHerkenning? U kunt de wijziging ook schiftelijk indienen. Gebruik hiervoor het Wijzigingsformulier kenteken rijontheffing promenadegebied.