Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Werkgevers en andere organisaties kunnen om een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) vragen. In deze verklaring staat dat u geen relevante strafbare feiten op uw naam heeft staan. Deze verklaring is bijvoorbeeld verplicht voor onderwijzers, taxichauffeurs en mensen in de kinderopvang.

Online VOG check

Heeft u een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig voor een baan of stage en wilt u vooraf weten wat u kansen zijn om een VOG te krijgen dan kunt u de VOG-check doen. De VOG-check berekent aan de hand van een serie vragen of u een hoge, gemiddelde of lage kans heeft op een VOG in diverse branches – nu én in de toekomst. De VOG-check is een initiatief van Screeningsautoriteit Justis, onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid. 

Wilt u kijken wat uw kansen zijn om een VOG te krijgen, doe dan de VOG-check.

Aanvragen

Persoonlijk

U maakt voor het persoonlijk aanvragen aan de balie eerst een afspraak. Voor deze aanvraag heeft u een ingevuld aanvraagformulier nodig. Meestal krijgt u het aanvraagformulier van degene die de VOG van u wil hebben. U kunt het formulier ook downloaden op justis.nl. De organisatie die de VOG van u wil hebben, moet het formulier eerst helemaal invullen en ondertekenen. Pas daarna kunt u de aanvraag doen.

Maak online een afspraak

Digitaal

U kunt online een VOG aanvragen als de organisatie die de VOG van u wil hebben, die mogelijkheid aanbiedt.

Zo werkt het digitaal aanvragen

De or­ga­ni­sa­tie die om de VOG vraagt, zet een aan­vraag voor u klaar op de web­si­te van Dienst Jus­tis. U krijgt een e-mail van Dienst Jus­tis. Via een link in de mail kunt u de aan­vraag af­ron­den. Na ont­vangst van de be­ta­ling neemt Dienst Jus­tis de aan­vraag in be­han­de­ling. U krijgt schrif­te­lijk be­richt over uw VOG. De le­ver­tijd is even lang als bij een aan­vraag aan de ba­lie. 

Kosten

  • Een VOG voor natuurlijke personen kost € 41,35. Indien de organisatie die de VOG nodig heeft aangesloten is bij de COVOG, kunt u de VOG digitaal aanvragen (vraag dit na bij uw organisatie). Deze bedraagt € 33,85.
  • De VOG voor bedrijven kost € 207,-.
  • De VOG voor vrijwilligers is gratis wanneer de vrijwilligersorganisatie is aangemeld bij www.gratisvog.nl.

Meenemen

  • Het ingevulde aanvraagformulier
  • Een geldig identiteitsbewijs (Paspoort, ID-kaart of rijbewijs)

Komt u het uittreksel voor iemand anders aanvragen

  • Het ingevulde aanvraagformulier
  • Een ingevulde schriftelijke machtiging (pdf, 446 kb)
  • Een kopie van het geldige identiteitsbewijs van de persoon voor wie u de aanvraag doet
  • Een geldig legitimatiebewijs van de gemachtigde (Paspoort, ID-kaart of rijbewijs)

Meer informatie

Verklaring Omtrent het Gedrag op de website van het Ministerie van Veiligheid en Justitie