Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Werkgevers en andere organisaties kunnen om een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) vragen. In deze verklaring staat dat u geen relevante strafbare feiten op uw naam heeft staan. Deze verklaring is bijvoorbeeld verplicht voor onderwijzers, taxichauffeurs en mensen in de kinderopvang.

Aanvragen

Let op: vraag uw VOG altijd aan bij de overheid

Justis, de screeningsautoriteit van het ministerie van Justitie en Veiligheid, is de enige instantie in Nederland die VOG-aanvragen beoordeelt en VOG’s afgeeft. Een VOG vraagt u online rechtstreeks aan bij Justis, of schriftelijk via de gemeente. Op het internet zijn commerciële partijen actief die u vragen de VOG-aanvraag via hen in te dienen. Deze bedrijven zijn géén onderdeel of partner van Justis. Vraag uw VOG altijd aan bij de overheid: hiermee bespaart u onnodige extra kosten.

VOG-aanvragen die online via commerciële partijen worden ingediend komen ook gewoon bij Justis terecht. Zij worden op dezelfde manier en in hetzelfde tempo behandeld als alle andere VOG-aanvragen. Het inschakelen van commerciële bedrijven levert dus geen tijdswinst op. Het zorgt wel voor extra kosten: u betaalt het betreffende bedrijf een bedrag voor het overnemen van het aanvraagproces. Dit bedrag komt bovenop de normale kosten van een VOG-aanvraag. 

Persoonlijk

U maakt voor het persoonlijk aanvragen aan de balie eerst een afspraak. Voor deze aanvraag heeft u een ingevuld aanvraagformulier nodig. Meestal krijgt u het aanvraagformulier van degene die de VOG van u wil hebben. U kunt het formulier ook downloaden op justis.nl. De organisatie die de VOG van u wil hebben, moet het formulier eerst helemaal invullen en ondertekenen. Pas daarna kunt u de aanvraag doen.

De gemeentewinkel van de gemeente Brunssum is de komende tijd beperkt open. De gemeentewinkel van de gemeente Brunssum is de komende tijd beperkt open. Dit is een gevolg van de maatregelen die de rijksoverheid heeft afgekondigd om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Door de beperkte openstelling voor het aanvragen van producten (dagelijks van 09.00 tot 12.00 uur en op donderdag van 17.00 tot 19.00 uur) wil de gemeente Brunssum fysieke contacten beperken en daarmee de gezondheid van bezoekers en eigen medewerkers beschermen. Voor het maken van een afspraak tijdens deze beperkte openingstijden neemt u telefonisch contact op met de gemeente via (045) 527 85 55. 

Digitaal

U kunt online een VOG aanvragen als de organisatie die de VOG van u wil hebben, die mogelijkheid aanbiedt.

Zo werkt het digitaal aanvragen

De or­ga­ni­sa­tie die om de VOG vraagt, zet een aan­vraag voor u klaar op de web­si­te van Dienst Jus­tis. U krijgt een e-mail van Dienst Jus­tis. Via een link in de mail kunt u de aan­vraag af­ron­den. Na ont­vangst van de be­ta­ling neemt Dienst Jus­tis de aan­vraag in be­han­de­ling. U krijgt schrif­te­lijk be­richt over uw VOG. De le­ver­tijd is even lang als bij een aan­vraag aan de ba­lie. 

Kosten

  • Een VOG voor natuurlijke personen kost € 41,35. Indien de organisatie die de VOG nodig heeft aangesloten is bij de COVOG, kunt u de VOG digitaal aanvragen (vraag dit na bij uw organisatie). Deze bedraagt € 33,85.
  • De VOG voor bedrijven kost € 207,-.
  • De VOG voor vrijwilligers is gratis wanneer de vrijwilligersorganisatie is aangemeld bij www.gratisvog.nl.

Meenemen

  • Het ingevulde aanvraagformulier
  • Een geldig identiteitsbewijs (Paspoort, ID-kaart of rijbewijs)

Komt u het uittreksel voor iemand anders aanvragen

  • Het ingevulde aanvraagformulier
  • Een ingevulde schriftelijke machtiging (pdf, 446 kb)
  • Een kopie van het geldige identiteitsbewijs van de persoon voor wie u de aanvraag doet
  • Een geldig legitimatiebewijs van de gemachtigde (Paspoort, ID-kaart of rijbewijs)

Meer informatie

Verklaring Omtrent het Gedrag op de website van het Ministerie van Veiligheid en Justitie